al

Mostreig #2. This is mail art aplega una sèrie de continguts de l’Arxiu MACBA vinculats a pràctiques artístiques que han utilitzat l’enviament per correu com a sistema de distribució. Tot i que es produeixen nombrosos assajos amb el mitjà postal a l’època de les avantguardes, el terme mail art –art per correu o art postal– no es generalitza en l’àmbit de l’experimentació artística fins ben entrada la dècada de 1960. Des del principi, aquestes creacions d’artistes per a artistes són concebudes com a intercanvis exempts de valor comercial i distribuïdes al marge dels circuits institucionals a través de xarxes col·laboratives internacionals. Els sobres, postals i segells es fan servir com a suports creatius juntament amb fotocòpies, gravats i collages que juguen no sols amb el llenguatge i l’estètica propis del correu oficial, sinó també amb les mateixes lògiques de comunicació d’aquest sistema. Tant en l’aspecte formal com conceptual, mantenen molts vincles amb el dadaisme, amb Fluxus i amb la poesia experimental. Entre l’absurd i l’activisme, aquestes pràctiques s’han desenvolupat amb més intensitat en entorns sotmesos a règims polítics repressors, amb una rellevància especial a Llatinoamèrica. La mostra inclou també les publicacions generades a partir de convocatòries col·lectives, així com les revistes distribuïdes segons la filosofia de l’art postal. Es tracta de materials pertanyents al Fons Pere Sousa, al Fons Nervo Óptico / Espaço N.O. i a la col·lecció documental Edgardo Antonio Vigo, juntament amb altres documents del patrimoni documental de l’arxiu.

Comissariada per Maite Muñoz


Continguts relacionats

Exposicions

Imatges

Col·lecció MACBA. Centre d’Estudis i Documentació. Fons Pere Sousa
Col·lecció MACBA. Centre d’Estudis i Documentació. Fons Pere Sousa
Col·lecció MACBA. Centre d’Estudis i Documentació. Fons Pere Sousa
Col·lecció MACBA. Centre d’Estudis i Documentació. Fons Pere Sousa
Col·lecció MACBA. Centre d’Estudis i Documentació. Fons Pere Sousa
Col·lecció MACBA. Centre d’Estudis i Documentació. Fons Pere Sousa

Publicacions