al

Aquesta exposició investigava el paper que El Lissitzky (Pochinok, 1890 - Moscou, 1941) va tenir com a impulsor de l'art de la segona avantguarda soviètica, caracteritzada per l'ús de la fotografia, el fotomuntatge i el cinema, i per la potenciació de la dimensió política de l'expressió estètica.

A mitjans dels anys vint, en una època de profundes transformacions sociopolítiques a la Unió Soviètica, El Lissitzky abandona definitivament la pràctica pictòrica abstracta, i passa del constructivisme a un productivisme que reivindica per a l'artista el paper ètic de productor cultural revolucionari.

Amb més de tres-centes obres, la mostra documentava els experiments fotogràfics d’El Lissitzky, així com les seves aportacions en els camps del disseny industrial, les arts aplicades i l'arquitectura, i la seva participació en el disseny d'exposicions i en la producció editorial. Es va dedicar una atenció especial a l'estreta relació que l'artista va mantenir amb el cineasta Dziga Vertov i amb altres artistes i fotògrafs de l'època, com Solomon Telingater, Serguei Senkin, Gustav Klutsis o Grigorii Miller. La major part dels treballs inclosos en aquesta exposició no s’havien exposat mai fora de les fronteres russes.

La contribució d’El Lissitzky a l’art abstracte dels anys 20 és prou coneguda i ha estat analitzada en un gran nombre d’articles, llibres i catàlegs. En canvi, els seus experiments en els camps de la fotografia, el foto-muntatge, el disseny gràfic i d’exposicions, a finals dels anys 20 i durant la dècada dels 30, és encara un motiu de controvèrsia entre els especialistes i un aspecte pràcticament desconegut per al públic més ampli.

Sota el títol El Lissitzky: Més enllà del Gabinet Abstracte, 1930-1941, aquesta mostra recull aquests treballs multi-mèdia de Lissitzky, amb obres realitzades entre l’any 1920 (quan Lissitzky va començar a dissenyar l’Abstract Cabinet) fins al 1941 (quan va morir a Moscou), dedicant especial atenció a la seva intensa col·laboració amb fotògrafs, dissenyadors i realitzadors de cinema alemanys i soviètics, i a la influència que aquests van exercir sobre la seva obra. Destaca el fet que gran part dels treballs inclosos en aquesta exposició es mostraran per primera vegada fora de Rússia.

Mostra produïda pel Sprengel Museum, Hannover

Comissària: Margarita Tupitzyn

Artista

El Lissitzky