al

L'última mirada va reunir una vintena d'obres de destacats artistes de la modernitat, realitzades al final d'una vida que gairebé sempre havia estat llarga i intensa. Es tractava, doncs, d'una tria d'autoretrats de la vellesa, en els quals cada creador s'encarava amb si mateix i feia balanç de la seva existència.

Són representacions profundes, dotades d'una gran serenitat i que molt sovint ens porten a concloure que constitueixen els seus millors retrats. Per damunt de les diferències estilístiques o conceptuals, sembla com si un mateix esperit unís els últims retrats dels artistes de tots els temps (significativament, molts citen Rembrandt com a referent).

S’hi van poder veure obres d'Antonin Artaud, Francis Bacon, Max Beckmann, Pierre Bonnard, Alberto Giacometti, Julio González, Oskar Kokoschka, Käthe Kollwitz, Henri Matisse, Edvard Munch, Emil Nolde, Pablo Picasso, Arnold Schönberg i Joaquín Torres García.