al

L’ull escolta. Eugeni Bonet: pantalles, projeccions, escrits és una proposta que explora els treballs d’Eugeni Bonet des de la meitat dels anys setanta fins a l’actualitat, tot reflectint les transferències entre la reflexió i la pràctica, i el seu desplegament entre el marc de les arts visuals i aquells que són propis de la imatge en moviment. A fi d’abastar tots aquests aspectes, s’han establert tres línies d’investigació diferents però complementàries:

  1. PANTALLES: reposició de 6 programacions audiovisuals que conformen un discurs estructurat a partir de línies genealògiques, criteris formals, vincles semàntics, relacions tecnològiques i filiacions perceptives.
  2. PROJECCIONS: presentació museogràfica del seu quefer artístic, des de les filmescultures dels setanta fins a eGolem (2007-2014), una obra encara oberta i en curs.
  3. ESCRITS: publicació realitzada per a l’ocasió, amb el títol Escrits de vista i oïda, que recull 24 textos de l’autor des de 1975 fins a l’actualitat.

Títol: L’ull escolta. Eugeni Bonet: pantalles, projeccions, escrits.
Inauguració: dijous, 15 de maig de 2014, a les 19.30 h
Dates: del 16 de maig al 31 d’agost de 2014
Comissariat: Valentín Roma
Exposició organitzada i produïda per: Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA)
Catàleg: Escritos de vista y oído, 19 de maig de 2014
Pàgina web del projecte: Eugeni Bonet: escrits de vista i oïda

PANTALLES
Aquesta secció remet a l’activitat de Bonet com a programador de cicles audiovisuals i comissari d’exposicions, a partir de 6 programacions que s’han reconstruït parcialment.

1 – Desmuntatge: film, vídeo / apropiació, reciclatge (1993) abasta les diverses práctiques que l’autor engloba amb el concepte de desmuntatge, més habitualment referides com a found footage o apropiació audiovisual.

2 - Intervencions urbanes (1994), programa concebut per a un taller que Muntadas dirigí a Arteleku (Donostia-Sant Sebastià), aplegà una àmplia selecció d’obres cinematográfiques i de vídeo al voltant del tema de la ciutat.

3 – Ciència-fricció: tecnofaules per al crepuscle del mil·leni (1997) ha abordat les “friccions” entre art, ciència, tecnologia, media i societat, tot prenent com a referent el gènere de la ciència ficció.

4 – Cinema calculat (1999 i 2001) visualitza els fonaments de les imatges algorítmiques, des de la geometria binària de les imatges calculades fins a unes altres aritmètiques basades en el fotograma i altres estructures de composició sistémica.

5 – Menjar o no Menjar (2002-2003), un ampli programa que fou part de l’exposició del mateix títol (Salamanca 2002), ha explorat la relació entre les pràctiques audiovisuals i els assumptes dels aliments o la seva carència.

6 – Desconnexions peritelevisives (2007) ha aplegat un conjunt de peces que trobaren cojunturalment un finançament i un lloc a les graelles de televisions públiques i locals, entre altres propostes de concepció alternativa.

PROJECCIONS
Dedicat a la pròpia pràctica artística de Bonet, aquest àmbit para especialment atenció en els inicis d’aquesta i en la seva etapa más recent. Inclou algunes de les filmescultures dels anys setanta –la major part de les quals mai foren presentades públicament i s’han reconstruït per a l’ocasió– i altres peces com V-2 (1974), el seu primer contacte amb el vídeo, ara rescatat del seu suport original; Photomatons (1976) i Toma-Vistas (1978), entre els seus assaigs de multiprojecció; i 133 (1978-1979), film realizat amb Eugènia Balcells, on s’aprecia la inclinació de l’autor pel material trobat o residual i pel desmuntatge audiovisual.

De les seves realizatcions més recents, hi ha que ressaltar Usession (2002), habitualment presentada com instal.lació de projeccions múltiples, i els llargmetratges Tira tu reloj al agua (Variaciones sobre una cinegrafía intuida de José Val del Omar) (2003-04) i eGolem (2007-en curs), obres entre les quals intercala altres execucions més ràpides i de format breu.

ESCRITS
La tercera línia d’investigació reforça la idea, sostinguda per Bonet, de que tota la seva activitat és un exercici d’escriptura transversal, no sempre sobre paper i amb signes escrits, sinó des de i per diversos mitjans. Aquesta línia s’articula al voltant del llibre Escrits de vista i oïda, produït pel MACBA i que aplega 24 textos prèviamente escampats en diferents publicacions.

La selecció de textos arrenca amb alguns dels articles que Bonet publicà en diverses revistes contraculturals i de la imatge, on ja s’hi troben alguns dels autores i temes que més tard ha estudiat amb més deteniment. Un nucli axial és el d’una sèrie d’assaigs amb els que l’autor delimita i enuncia els seus conceptes més destacats: desmuntatge, imatge expandida, vocabulari de la instal.lació, etc. Un altre bloc, d’índole més genealògica, ofereix diverses recapitulacions sobre el passat, el present i el futur del vídeo i la televisió. I, al llarg del llibre, s’intercalen uns quants textos monogràfics referents a l’obra de Werner Nekes, Marguerite Duras, Michael Snow, José Val del Omar i Juan Downey, entre altres creadors als quals ha seguit amb atenció.

Per tal d’ampliar els continguts d’aquesta edició, s’ha creat una pàgina web (http://www.macba.cat/eugenibonet) en la qual s’hi podrà trobar una més àmplia col.lecció de textos.

Finalment, l’exposició s’acompanya amb un conjunt de programes públics de diversos formats –taules de debat, presentacions fílmiques i diàlegs–, amb la participació d’Albert Alcoz, Daniel G. Andújar, Eugènia Balcells, Juan Bufill, Carles Hac Mor, Eli Lloveras, Laurence Rassel i Josu Rekalde.


Continguts relacionats

Activitats

Vídeos

Imatges

Eugeni Bonet: Pantalles, projeccions, escrits
Vistes de l'exposició "L’ull escolta. Eugeni Bonet: Pantalles, projeccions, escrits", 2014
Vistes de l'exposició "L’ull escolta. Eugeni Bonet: Pantalles, projeccions, escrits", 2014
Vistes de l'exposició "L’ull escolta. Eugeni Bonet: Pantalles, projeccions, escrits", 2014
Vistes de l'exposició "L’ull escolta. Eugeni Bonet: Pantalles, projeccions, escrits", 2014
Vistes de l'exposició "L’ull escolta. Eugeni Bonet: Pantalles, projeccions, escrits", 2014
Vistes de l'exposició "L’ull escolta. Eugeni Bonet: Pantalles, projeccions, escrits", 2014
Vistes de l'exposició "L’ull escolta. Eugeni Bonet: Pantalles, projeccions, escrits", 2014
Vistes de l'exposició "L’ull escolta. Eugeni Bonet: Pantalles, projeccions, escrits", 2014
Vistes de l'exposició "L’ull escolta. Eugeni Bonet: Pantalles, projeccions, escrits", 2014
Vistes de l'exposició "L’ull escolta. Eugeni Bonet: Pantalles, projeccions, escrits", 2014
Vistes de l'exposició "L’ull escolta. Eugeni Bonet: Pantalles, projeccions, escrits", 2014

Àudios

Visita a l’exposició "L’ull escolta. Eugeni Bonet: Pantalles, projeccions, escrits"
Son[i]a #191 Eugeni Bonet
22.05.2014

Publicacions

Se suposa que els objectes tenen el caràcter objectiu dels productes industrials. No pretenen representar res més que allò que són. La categorització prèvia de les arts ja no existeix.
Charlotte Posenenske