al

L'obra de Georges Rousse (París, 1947) es caracteritza, des de principis de la dècada dels vuitanta, per les relacions que estableix entre fotografia, pintura, escultura i arquitectura.

El seu interès pels llocs abandonats, desmantellats i en ruïnes, així com per allò que aquests espais permeten entreveure respecte a la cultura que els ha generat, el van portar, el 1986, a instal·lar-se durant un temps a l'antic hospital psiquiàtric Van Gogh de la localitat francesa d'Arles. Fruit d'aquesta estada neix la sèrie Arles, que va ser el punt de partida de l'exposició del MACBA.

El seu treball és un exemple molt significatiu de la importància que va assolir la fotografia als vuitanta i una prova més de la vàlua del dispositiu fotogràfic com a eina per a la creació contemporània.