Creació col·lectiva és un projecte d’investigació i exhibició a càrrec d’Elvira Dyangani Ose i María Berríos, nova directora d’investigació i conservació del MACBA, que incorporarà diversos agents, artistes i investigadors, i institucions nacionals i internacionals. Aquest projecte neix de la nova transversalitat des de la qual s’articularan totes les propostes i dinàmiques internes del museu. Posant el focus en processos d’agència i coresponsabilitat, el projecte reflexionarà sobre quines són les formes de col·lectivitat i d’activisme que, històricament i en el present, han generat formes estètiques, polítiques, culturals i socials que han acabat generant institució. El projecte configura un espai de reflexió entorn i a partir d’aquestes metodologies de la imaginació col·lectiva, no tan sols artística, sinó també sociopolítica, i altres gestos de la quotidianitat com a generadora de pràctiques comunals. Mitjançant exemples històrics, oficials i alternatius, proposem crear una genealogia dels diversos processos de treball i xarxes que van discórrer de manera paral·lela, des de diferents geografies i tradicions, diversificant maneres de llegir i de pensar, a partir de processos informats per paradigmes i perspectives socials diverses. La idea és també mantenir les tensions i divergències reals que van emergir, així com les relacions hipotètiques i imaginàries que, en aquest univers d’illes flotants, es poguessin produir.

D’una banda, es recuperaran casos d’estudi que es van produir fa dècades com Laboratoire Agit'Art, un nucli d’experimentació artística revolucionària impulsat l’any 1974 a Dakar, Senegal, per un grup d’artistes, escriptors i filòsofs que van exercir una crítica real i activa dels marcs institucionals d’aquell país. El projecte serà desenvolupat en col·laboració amb l’artista El Hadji Sy, un dels membres fundadors del col·lectiu. Un altre cas d’estudi serà el de Video-Nou, col·lectiu creat a Barcelona el 1977 per professionals provinents d’àmbits diversos, que van promoure la utilització del vídeo com a mitjà de comunicació i dinamització social, cultural, educativa i informativa de la vida comunitària. La presentació d’aquests i d’altres casos actuals al MACBA posa en valor el treball d’arxiu, digitalització i estudi que han dut a terme les nostres companyes de les àrees de Col·lecció i del Centre de Documentació, que des del 2007 han col·laborat amb els membres del col·lectiu en aquestes tasques. A més, el projecte compta amb la participació del treballador cultural Daniel Gasol, primer guanyador de la Beca Berta Casas amb una investigació sobre Video-Nou que derivarà en una pròxima publicació.

En tots dos casos, podrem observar com algunes estratègies grupals i pràctiques de comunalitat arrelades en la quotidianitat poden establir institució. Quins imaginaris socials en sorgeixen? Quines metodologies de treball ens ofereixen per pensar des d’un altre tipus de marc institucional? Quines contrahegemonies impulsen? Creació col·lectiva servirà per revisar processos reals d’enunciació col·lectiva i de governabilitat compartida.