al

Cases im-pròpies va ser una exposició temàtica, comissariada per Terence Riley i Xavier Costa, que analitzava l'evolució del concepte de privacitat en l'habitatge contemporani, des de la doble vessant arquitectonicoformal i eticosocial. Originalment concebuda pel departament d'arquitectura del Museum of Modern Art (MOMA) de Nova York, l’exposició es va ampliar, en la presentació del MACBA, amb projectes espanyols i francesos, i va adquirir una perspectiva crítica que no era tan evident en la mostra nord-americana.

A través de més de trenta projectes arquitectònics s'interpretaven les noves maneres d'habitar, els conceptes canviants de lleure i de treball, i les condicions renovades dels mèdia i la tecnologia. Com a extensió d'aquests espais, i contrastant-hi, alguns projectes plantejaven una reflexió més radical sobre situacions d'emergència i manca d'allotjament, un fenomen comú entre la població menys privilegiada de les grans ciutats i els extraradis, així com a la majoria dels països en vies de desenvolupament.

Aquesta exposició, que forma part de Barcelona Art Report 2001. Experiències, ofereix diverses reflexions sobre la casa i la privacitat en la cultura actual mitjançant més de trenta projectes arquitectònics recents dissenyats per a espais domèstics, que interpreten els nous sentits de l'habitar, els conceptes canviants de treball i lleure i les condicions renovades dels mitjans de comunicació i la tecnologia. Com a extensió i contrast d'aquests espais es mostren altres projectes d'artistes i arquitectes, construïts in situ a l'exterior del Museu –alguns dels quals inclouen refugis d'emergència, vehicles per a vagabunds o espais marginals dins les ciutats– i que donen una altra dimensió a aquesta reflexió.