al

Art d'avantguarda i cultura de masses a l'Europa dels anys 60
A càrrec de Jesús Carrillo

Aquest curs pretén abordar la redefinició de les fronteres entre art d'avantguarda i cultura de masses a Europa durant els anys seixanta des d'una perspectiva múltiple.

D'una banda, des de l'anàlisi de les transformacions que tenen lloc en la cultura visual europea després de la Segona Guerra Mundial, tenint en compte la guerra freda, la descolonització, el procés de reconstrucció econòmica, el nou lideratge nord-americà i l'explosió del consumisme i dels mitjans de masses. D'altra banda, des d'una anàlisi dels debats interns que es produeixen dins el món de l'art europeu dels seixanta: la crisi de les poètiques de l'informalisme, l'adopció dels mitjans de reproducció mediàtica com a camp d'operacions i la recuperació d'una nova actitud crítica respecte de la realitat social.


Programa

Dijous 13 de març
Què és el que fa les llars d'avui tan diferents, tan atractives? La nova estètica de l'abundància en l'Europa de la postguerra.

Divendres 14 de març
Contra l'informalisme: moviments antiart a Europa als anys seixanta.

Dijous 20 de març
Els nous realismes: apropiació i ironia en el "Nouveau réalisme" francès, l'"Independent Group" de Londres i el "Realisme capitalista" alemany.

Divendres 21 de març
El Pop art en l'època del tardofranquisme. Equip 57, Estampa Popular, Equip Crònica, Eduardo Arroyo.