al

El Projecte Educatiu adreçat a nens i nenes d'Educació Infantil i Primària té per objecte situar l'alumne en el centre de la visita, i fer-lo protagonista en diferents moments del recorregut que s'efectua per les sales del Museu, tot promovent la participació activa dels alumnes a través de la observació, la reflexió i el diàleg, l'experimentació, la creació i l'avaluació.
Com a part essencial, el projecte inclou un material didàctic de suport per a ser utilitzat a les sales. Aquest material consisteix en una caixa que conté objectes i artefactes diferents, relacionables amb les obres de la Col·lecció a diferents nivells. La relació d'aquests amb les obres no és biunívoca, ja que les associacions que es poden establir són múltiples i depenen de la mirada particular de cada alumne. La caixa conté també una sèrie d'elements que tenen per objecte potenciar la diversitat de mirades. Aquest recurs educatiu permet introduir variacions metodològiques en funció de les edats i els interessos dels estudiants i possibilita desenvolupar la visita amb flexibilitat. Els elements que conté poden canviar en funció de les obres exposades i de fet podríem dir que canvien amb cada nova visita, perquè cada grup va enriquint-los i aportant noves atribucions de significats.

Amb la col·laboració de Marta Berrocal


Programa

De dilluns a divendres (excepte els dimarts), a les 9.30 h.
Durada: 1,5 h.
Grups: màxim 15 nens per monitor.
Telèfon d'atenció per a grups i programes educatius 93 412 14 13, de dilluns a divendres (excepte els dimarts), de 10 a 14 h.
educacio [at] macba [dot] cat