al

Programa per educació secundària i batxillerat

Les visites adreçades a grups de Secundària i Batxillerat volen acostar els alumnes a les obres, fent-les significatives i intel·ligibles, per tal de trencar la idea preconcebuda que les visites a un museu són una activitat de contemplació estàtica. Es vol estimular que els nois i les noies es formin un criteri propi a partir de l'anàlisi i la reflexió, i estableixin nexes entre allò que forma part del seu món i el que hi ha al museu, de manera que constatin que les pràctiques artístiques no són ni exclusives d'una elit ni pràctiques aïllades i tancades en si mateixes.

Visita al MACBA del IES SJB, 2011. Foto: David Campos
Telèfon d’atenció per a grups i programes educatius 93 412 14 13
educacio [at] macba [dot] cat