Aquesta proposta planteja el workshop com un nou espai on el professorat podrà adquirir coneixements i recursos d'aplicació directa a l'aula. Concebuts amb un format de taller pràctic, els workshops seran impartits per artistes, agents del món de l'art i especialistes de la comunitat educativa.

Com transformar conceptes vinculats al llenguatge contemporani en formes pràctiques de transferència a l'aula? Des d'aquest punt de partida, els tallers tenen l’objectiu de proporcionar eines de treball a l'alumnat, generar continguts que puguin aplicar-se a contextos reals d'aprenentatge i viure processos creatius de la mà de convidats professionals.

Oferim sis tallers al llarg del curs: els dimecres 19 de novembre, 10 de desembre, 21 de gener, 18 de febrer, 18 de març i 15 d'abril, de 18 a 21 h.

Taller de Viquipèdia

Programa

Lloc: MACBA
Preu: Gratuït

Dimecres 19 de novembre de 2014, de 18 a 21 h
Viquipèdia a l’aula. Més enllà de prohibir

A càrrec d’Amical Wikimedia

La idea de la jornada és que els professors coneguin com funciona l’enciclopèdia en línia i facin seva la filosofia del treball col·laboratiu per incorporar-la com una eina de gestió més dins dels projectes educatius a cada centre. El curs constarà d’un apartat teòric (què és un wiki, com funciona, quins són els criteris d’admissibilitat d’un article, com es referencia una informació...) i un apartat de propostes docents, explicant projectes que ja s’estan fent a l’aula i són fàcils d’implementar.

Què pot aportar la Viquipèdia?

Als alumnes:
• Motivació: la seva feina no es queda només en un calaix, no la mira només el professor, sinó que serveix per a tothom.
• Aprenentatge significatiu: com que no es pot copiar d’altres fonts, el redactat ha de ser propi i per tant es produeix un autèntic aprenentatge, lluny del memorisme que s’oblida en acabar un examen. Els vincles ajuden a connectar conceptes i es veu el sentit d’allò que s’aporta, ja que pot ser consultat per altres persones.
• Competència digital: s’aprèn a usar una eina digital potent, així com conceptes relacionats (llicències i drets d’autor, validació entre iguals, historial de canvis, consulta de fonts diverses i gestió de la informació...)
• Treball col•laboratiu: els articles mai no són d’una sola persona, sinó que creixen amb el treball de tots. S’aprèn a acceptar normes alienes, a consensuar polítiques i a dialogar sobre el contingut. També s’incrementa la capacitat d’esforç, ja que un article no surt "a la primera", no s’accepta tal qual, sinó que requereix diverses revisions per assolir estàndards de qualitat.
• Reflexió epistemològica: el coneixement no es monolític ni únic, sinó que varia segons la versió consultada. No es pot sostenir que hi hagi una sola veritat quan qualsevol persona pot afegir o modificar el contingut vigent. Els alumnes augmenten el seu esperit crític en qüestionar-se la validesa d’allò escrit, i alhora valoren el propi saber.

Als professors:
• Innovació: la Viquipèdia permet treballar d’una altra manera, incorporant la visió i les eines del segle XXI per donar més rellevància al treball de l’aula. L’accés al món digital és senzill perquè hi ha ajudes i mentors que guien en tots els passos.
• Canvi de dinàmica: el professor pot cedir part del protagonisme a l’alumne, que esdevé actiu en la construcció del coneixement i no sols un receptor passiu de dades. D’aquesta manera el professor queda més lliure per aconsellar en el procés de cerca de la informació, d’avaluació, de debat...
• Avaluació més rica: no s’avalua només el resultat final sinó tot el procés, gràcies a l’historial de l’article i a les reunions de seguiment amb els alumnes. Es pot destriar la feina de cada membre del grup si es considera necessari i es compta amb opinions alienes (els viquipedistes) per incorporar a la qualificació final.
• Material docent: els articles en diversos idiomes poden servir de contrapunt i comparació al material tradicional provinent de manuals, revistes o assajos, per tal d’incentivar el debat a l’aula o la correcció d’errors en temps real.

Per a més informació: 93 412 14 13 i educacio [at] macba [dot] cat