al

Postgrau.
Eugeni Bonet, coordinador de continguts.
Carles Brià, coordinador tècnic.

La Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Ramon Llull (FCB-URL) i el Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) organitzen conjuntament el primer postgrau en Videoart i aplicacions a les arts de l’espectacle, que es desenvoluparà des d’octubre de 2005 fins a maig de 2006.
Des del punt de vista de les polítiques educatives del MACBA, actualment la posada en marxa de programes dirigits a la formació i els estudis superiors és fonamental. Les experiències portades a terme des del Museu en aquest àmbit durant els darrers anys, amb diferents formats, discursos i col•lectius, permeten iniciar una fase més complexa. Els tallers o debats específics que s’hi han desenvolupat al llarg dels darrers anys, passen ara a formar part d’una estructura més àmplia, que els resitua de forma directa en relació a una totalitat. Aquest postgrau, que investiga aspectes fonamentals sobre la imatge i les noves tecnologies en un moment en que el vídeo sembla assolir una posició hegemònica en l’escena artística, és un aspecte fonamental d’aquesta nova política educativa del MACBA.

El concepte de videoart sempre ha estat molt controvertit i debatut, però ha acabat per imposar-se per designar una àrea oberta que abraça una pluralitat de direccions, formes i àmbits d’actuació. Malgrat que són ben pocs els creadors que s’acullen a aquesta denominació, i consideren que el vídeo només és un recurs més, al llarg dels darrers anys el vídeo i les pràctiques afins —audiovisuals i multimèdia— han adquirit una presència creixent en els àmbits de l’art (museus, galeries, biennals, espais alternatius i de difusió cultural i col•leccionisme privat), així com en tot tipus de disciplines artístiques.Tot i que les primeres manifestacions videoartístiques es remunten als anys seixanta, existeix un coneixement sovint superficial d’aquest rerefons, així com dels rumbs que ha agafat la seva evolució al llarg dels anys.

Avui en dia, el vídeo s’ha convertit en una eina habitual, però algunes manifestacions creatives es troben debilitades per la manca d’una informació que afronti amb profunditat els seus usos i aplicacions en àmbits artístics com les arts visuals (en el sentit ampliat de l’actualitat), les arts escèniques (teatre, dansa, performance) i, en alguns aspectes, la música i el cinema.

Aquest curs proporcionarà un coneixement sòlid d’aquest camp plural i obert, i serà guiat per artistes i especialistes de reconeguda experiència. Es tracta d’introduir un model inèdit entre nosaltres —a excepció dels seminaris o tallers ocasionals—, ja que fins i tot els estudis més dirigits a una formació artística acaben tractant el vídeo i altres pràctiques afins més com un ofici encarrilat cap a la indústria que com un itinerari artístic en si mateix. Al mateix temps, es vol equilibrar la formació compaginant aspectes teòrics, analítics i l’adquisició d’uns referents essencials amb el vessant pràctic i experimental del vídeo.


Programa

Classes teòriques (120 h): dimarts i dimecres de 18 a 21 h; dissabtes de 10 a 14 h.
Classes pràctiques (80 h)

Tècniques bàsiques / Pràctiques audiovisuals alternatives / Videoguerrilla, communnity arts i pràctiques relacionals / Microtecnologies i televisió experimental / Instal•lacions de vídeo i multimèdia / Art i tècniques de projecció / Vídeo, teatre i performance / Vídeo i dansa / Vídeo i música / Cibermèdia / Taller de projectes.

Professors i col·laboradors: Antoni Abad, Alain Baumann, Marcelo Expósito, Fernando de Felipe, Carlos Gil Santa Eugenia, Joan Leandre, Juan Llesta, Daniel Miracle Guerrero, Belen Montero, Maite Ninou, Núria Olivé-Belles, Francesc Torres, Rosa Sánchez, Jordi Sánchez-Navarro, Valentina Valentini, entre d’altres.

Adreçat a llicenciats en comunicació audiovisual, belles arts i altres titulacions en disciplines artístiques, artistes, coreògrafs, dramaturgs, escenògrafs, músics, dissenyadors, etc.

Més informació: Facultat de Comunicació Blanquerna. C/ Valldonzella 23 – 08001 Barcelona http://www.3fcc.com . Secretaria de tercer cicle: 93 253 31 72