al

Seminari part del cicle L'art després dels feminismes

Al llarg dels dos anys de cada edició del Programa d'Estudis Independents, els alumnes participen en un taller monogràfic que articula la continuïtat de les diverses matèries d'una manera pràctica. El taller de la segona edició del PEI, L'art després dels feminismes, constitueix un espai de documentació, anàlisi i reflexió sobre les implicacions de les teories feministes i queer més recents en l'àmbit de les pràctiques artístiques. Es concep com la creació d'un espai públic on es fan visibles els llenguatges i les representacions al voltant de la crítica feminista i dels moviments d'alliberament sexual que emergeixen a partir dels anys seixanta a l'Estat espanyol.

Aquest treball sorgeix de la consciència que la politització de l'art no pot implicar l'essencialització d'un «gènere» polític per a l'art; d'una manera anàloga, l'àmbit de les pràctiques artístiques és el que es veu interpel·lat i qüestionat per les aportacions de les teories feministes i queer. Aquesta serà, doncs, una ocasió per reconsiderar el paper de la crítica institucional, pedagògica i expositiva, el lloc i la problemàtica política de la identitat, i els cossos i les formes de subjectivació en l'art.


Programa

26 i 27 de gener, de 18 a 21 h

On va ser (o es va perdre) el que és polític

Aquest seminari mirarà d'activar la relectura d'algunes pràctiques i discursos historiogràfics en el context espanyol dels seixanta i setanta, i es fonamentarà en casos d'estudi com els de Fina Miralles i Esther Ferrer. Es tracta de possibilitar la lectura del conceptualisme des del feminisme (i a la inversa), però també d'interrogar aquest espai d'activació del que és polític entre les dues pràctiques.

Dilluns, 26 de gener, de 18 a 21 h
Entre conceptualismes i feminismes: el cas de Fina Miralles
Participants: Assumpta Bassas, Jesús Carrillo i Pilar Parcerisas

Dimarts, 27 de gener, de 18 a 21 h
Pràctiques performatives, pràctiques polítiques: el cas d'Esther Ferrer
Participants: Jose Luis Marzo, María Ruido i Juan Pablo Wert

Programes públics MACBA
Tel. 93 481 79 00
pei [at] macba [dot] cat