al

El MACBA segueix apostant per fomentar els treballs de recerca, oferint temes per a la investigació tant al professorat com a l’alumnat que ho sol·liciti.

Com es fa el muntatge d’una exposició? Quins són els punts de diàleg i conflicte entre art i arquitectura? Quin ha sigut el paper de la fotografia en la construcció de la imatge de la ciutat?

Fer recerca implica buscar i ordenar informació, relacionar-la i interpretar-la. En el camp artístic les recerques són de caire més experimental: s’investiga amb elements ja coneguts per obtenir nous resultats creatius. Escollir un tema, assolir els objectius i centrar la recerca és fonamental per garantir el bon desenvolupament del treball. En aquest sentit, el MACBA ofereix un ampli llistat de temes per investigar, així com diferents orientacions perquè la recerca no es limiti a buscar informació, resumir-la i presentar-la, sinó que també obri vies creatives sobre temes específics.

Treballs de Recerca

Programa

Informació pràctica
Al llarg del curs oferirem una sessió informativa per a docents i alumnes. Per conèixer els temes sobre els quals oferim assessorament consulteu la web. Persona de contacte: Ariadna Miquel

Per a més informació, us podeu adreçar a amiquel [at] macba [dot] cat o al 93 481 46 70