Dimecres, 18 de maig de 2022

Des del 28 de novembre del 2019 fins a l’agost del 2021, Leire Vergara i Teresa Lanceta han fet reunions periòdiques online que han enregistrat, transcrit i traslladat a l’espai expositiu. Les sessions segueixen una successió cronològica des de principis dels setanta, quan Leire neix i Teresa comença el seu treball tèxtil, fins al present. A cada trobada aporten objectes que permeten desenvolupar una reflexió a partir d’una data i un context determinats, mecanismes de construcció d’històries personals i col·lectives, de sociologia, d’antropologia i d’art

Teresa Lanceta i Leire Vergara

Exposició