al

«Som els fills d'una il·lusió que va consistir a creure que les independències dels nostres països significaven el final de la colonització. I, en realitat, es tractava del primer acte de la descolonització. Ho veiem tant en la metròpoli com en les seves relacions amb les antigues colònies: la descolonització no s'ha acabat. Les bases ideològiques i culturals encara són vigents.» Houria Bouteldja
La història és una de les eines narratives que ha mantingut durant els últims segles el poder racista colonial. És mitjançant la història, els seus textos i càtedres que la narrativa sobre processos d'invasió, persecució, explotació i mort dels pobles, comunitats i subjectes racialitzats es transforma per tal de sostenir l'estructura supremacista blanca colonial en l'actualitat.

Aquesta història escrita des del poder colonial pretén esborrar les figures i moments de resistència que ens permeten entendre el present de manera crítica. Els relats eurocèntrics invisibilitzen la relació del Centre d'Internament d'Estrangers de Barcelona amb el monument a Colom; pretenen negar el parentiu entre les Lleis d'Índies escrites en el segle XVI i l'actual Llei d'Estrangeria d'Espanya. La supremacia blanca i el racisme busquen noves formes; s'adapten per mantenir l'ordre racista colonial. I aquest se sosté en el temps juntament amb l'estàtua del rei Leopold II, es manifesta en la publicitat de les ofensivament famoses xocolates Conguitos i s'exerceix amb la deportació forçada d'una persona migrant provinent de la República Democràtica del Congo.

D'aquesta manera el taller El teu avi era un colon proposa construir una atmosfera de (co)aprentatge descolonial i antiracista amb dinàmiques corporals i els recursos creatius i imaginatius per esquerdar, qüestionar i deconstruir estructures d'opressió històrica que recauen sobre els nostres cossos racialitzats. Transitarem des de l'error, amb un caminar lent, pausat, la mirada perifèrica, ganes de tornar a començar i construir les nostres pròpies temporalitats de convivència, relació, (co)aprenentatge i (co)creació. Serà un espai per dissentir, qüestionar i reconstruir el món i els cossos que habitem des del gaudi, el disbarat i la ràbia.

El taller s'impartirà en dues sessions, amb una dinàmica que implica el reconeixement entre els participants del lloc que ocupem en l'estructura colonial. Aquesta dinàmica implicarà l'ús i la consciència dels nostres cossos. En una segona part es faran exercicis vinculats a figures hegemòniques de la història local, com ara Cristòfor Colom, Joan Prim o Francisco Pizarro, per debatre com les resistències anticolonials les han invisibilitzat i perseguit. Utilitzarem recursos visuals per elaborar col·lectivament noves imatges, imaginaris i narratives sobre les resistències anticolonials del sud global i de les comunitats racialitzades.
El resultat del taller es materialitzarà en una publicació que inclourà algunes històries de les resistències construïdes des de la mirada dels participants. La publicació sorgirà a partir de les sessions creatives de treball, les dinàmiques dels nostres recorreguts vitals i permetrà elaborar un material didàctic que es podrà utilitzar i distribuir a l'escola mateix.

Una proposta de Daniela Ortiz i Yos Piña Narváez

Daniela Ortiz, Cusco, 1985. Viu i treballa a Barcelona. El seu treball busca espais de tensió en què s'exploren els conceptes de nacionalitat, racialització, classe social i gènere per entendre de manera crítica les estructures d'inclusió i exclusió en la societat. El control migratori, el seu vincle amb el colonialisme i la gestió dels estats i les societats euroblanques han estat un tema central en els seus projectes i investigacions recents, a banda dels projectes sobre la classe alta peruana i la seva relació amb l'explotació de les treballadores domèstiques. Fa xerrades i debats en diversos espais sobre el sistema de control migratori a Europa i la colonialitat.
http://www.daniela-ortiz.com/

Yosjuan Piña Narvaéz (erchxs): migrant, nomàdicx dissident del règim blanc-hetero-colonial. Intensament negrx. Sociòleg-activista-(de)format a l'Universidad Central de Venezuela (UCV). Màster en sociologia de les ciències de l'Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC). Màster en estudis crítics del Programa d'Estudis Independents (PEI, 2014-2015) del Museu d'Art Contemporani de Barcelona. Amb experiència en educació popular-descolonial i pràctiques artístiques en comunitats racialitzades. Dibuixant compulsiu/va de gargots. Escriptor noctàmbul. Actualment sobre-visc a Madrid i formo part del col·lectiu Migrantes Transgresorxs.

Imatge adaptada de "A Topa Amaro le cortan la cavesa en el Cvzco". Felipe Guaman Poma de Ayala. Nueva Primer Corónica y Buen Gobierno. 1615

Programa

DEL 2 D'OCTUBRE DEL 2017 AL 31 DE MAIG DEL 2018
Horari i durada de l'activitat: el taller consta de dues sessions de 2 h organitzades en dues setmanes consecutives, a concretar amb cada centre educatiu en el moment de fer la reserva.
Preu: 80 € grup classe
Lloc: centre educatiu