al

Identitats minoritàries i les seves representacions crítiques
Taller dirigit per Beatriz Preciado.

La dècada dels noranta va representar una eclosió de discursos crítics sobre la construcció del gènere, la sexualitat i la raça. Teresa de Laurentis i Donna Haraway, fent servir la noció foucaultiana de biopoder, redefineixen la representació cinematogràfica, artística i científica en termes de tecnologies del gènere. Haraway utilitza la metàfora del ciborg (nom que Mandred Clynes va donar el 1960 a una rata de laboratori a la qual s'havia implantat un sistema de control cibernètic) per indicar que els nostres cossos i les nostres identitats de gènere, de raça i sexuals són producte de complexes tecnologies biopolítiques. Les criatures postmodernes som sistemes culturals tecnovius. La transició del postfordisme de la qual parlen Antonio Negri i Paolo Virno assenyala el pas des d'una societat industrial sexoorgànica fins a un sistema d'informació de gènere prostètic i polimorf. Haraway anomena "informàtica de la dominació" la situació actual de les minories sexuals i culturals davant la globalització creixent dels sistemes de producció i reproducció del gènere, del sexe i de la raça. Des d'aquest punt de vista, la pornografia, lluny de ser una representació marginal, apareix com una de les indústries centrals en la biopolítica global de producció i normalització del cos.

D'altra banda, la teoria queer, en filiació i alhora en ruptura amb la tradició feminista, va suposar un gir performatiu en la interpretació de la identitat. Diverses autores, com Butler o Sedgwick, van proposar una definició del gènere en termes de performance en reacció tant a l'afirmació del feminisme essencialista d'una veritat natural o prediscursiva de la diferència sexual com a la imposició normativa de certes formes de masculinitat i de feminitat. Paral·lelament, l'estrella porno Annie Sprinkle porta al límit la noció crítica de performance, tot aplicant-la al domini de la política de la representació de la sexualitat, de la pornografia i del treball sexual. No sols el gènere és performatiu, sinó que la sexualitat es pot analitzar en termes teatrals i coreogràfics, amb la qual cosa es dissol l'últim bastió del naturalisme de sexe. Com repensar el feminisme en l'era postfordista? Quina podria ser l'acció política adequada a un temps postorgànic? Quina és la biopolítica dels cossos postmoderns?
Aquest taller explora tots dos discursos crítics, el performatiu i el biopolític, com a espais possibles d'intervenció, de resistència i d'acció tant teòrica com política al voltant de la representació del gènere i de la sexualitat. El taller pretén retornar l'"agència" visual i discursiva, retornar el poder d'autorepresentació als objectes del discurs de la pornografia tradicional, amb la qual cosa es dóna suport a la inversió epistemològica iniciada per Annie Sprinkle als anys vuitanta: els quals fins ara havien estat objecte de la representació pornogràfica (dones, actors i actrius porno, gais i lesbianes, transsexuals, anormals, perversos, etc.) ara apareixen com els subjectes de la representació.
El taller s'estendrà al llarg de l'any 2004 amb una periodicitat bimensual, com a continuació del debat obert per la Marató Postporno, que es va celebrar al MACBA el mes de juny passat. Es tracta de generar un espai que combini actes públics i sessions de taller, en el qual càpiguen conferències, projeccions i anàlisis de documents visuals, pràctiques performatives i textuals, amb la intenció de facilitar la producció de reflexions al voltant del gènere, la pornografia, les noves tendències postpornogràfiques i les diverses estètiques i polítiques de representació de la sexualitat. La intenció és crear un espai de visibilitat i de llegibilitat per a llenguatges minoritaris (en el sentit deleuzià del terme) sobre la identitat i el gènere.


Programa

Amb la participació de: Cecilia Barriga, María José Belbel, Miriam Cameros, David Córdoba, Laura Cortés, Julio Díaz, Jordi Jordella, Del Lagrace Volcano, Mireia Marín, Carolina Meloni, Eduardo Nabal, Desirée Rodrigo, Javier Sáez, Jaume Sala, Lara Sterling, Helena Torres, Paco Vidarte, entre d'altres.

Dirigit per Beatriz Preciado, professora d'història i teoria del cos i de teoria contemporània del gènere a la Universitat de Saint-Denis, París.

L'activitat del taller es concentra en diverses setmanes al llarg de l'any. Les sessions –tant les públiques com les de treball– tindran lloc en horari de tarda.

Del 2 al 7 de febrer
Gènere i representació en la cultura visual dels setanta. L'impacte del feminisme i els estudis de gènere en la producció i l'anàlisi de la cultura visual.

Del 30 de març al 3 d'abril
Antiestètiques queer-core.

Dijous 1 d'abril de 2004, 19.30 h
Cossos obscens i especímens espectaculars
Conferència-performance de Del Lagrace Volcano
Convent dels Àngels. Entrada lliure. Aforament limitat. Accés prohibit a menors de 18 anys. Servei de traducció simultània.

Del 10 al 15 de maig
Estudis queer. Crítica de les disciplines des del punt de vista de les minories.

En col·laboració amb la tercera trobada del curs "Introducció a la teoria queer" de la UNED.

Dissabte 15 de maig, sessió pública.
18 h. Performance: "Com queeritzar la mirada antropològica". Performance de La Societat Rosa.
Jordi Jordella.
18.30 h. Cinefòrum: "Fóllame" (Baise-moi, Virginie Depentes, Coralie Trinh Thi). Presentació i anàlisi a càrrec de Carolina Meloni.

Dissabte 23 d'octubre a partir de les 19h30, sessió pública

Cine Forum Porno
Detrás de la Puerta Verde, de Jim y Artie Mitchell, 1972.
Amb la participació de Javier Codesal

Pornografia, postpornografia i sexe públic
Beatriz Preciado

Presentació de la línia de prótessis sexuals
Diana Daussà

Selecció de curts postporno del Taller
Presentada per Yolanda Vera Ferrera i Elena González Polledo

Performances
Presentació a càrrec de Itziar Ziga; grup PosOp, Alex, Ignasi, etc.

Serveis Culturals MACBA
tlf. 93 412 08 10 (ext. 382)
servcult [at] macba [dot] cat

Continguts relacionats

Activitats

Àudios

Son[i]a #12. Beatriz Preciado
29.05.2006