al

Des de l'any 2004 el MACBA organitza, en col·laboració amb l'IES Miquel Tarradell i amb la UEC del Casal dels Infants del Raval, tallers per a l'alumnat de les institucions respectives, sota la direcció de l'artterapeuta, psicoterapeuta i antropòloga Eva Marxen. Aquests tallers s'imparteixen als centres educatius i tenen una durada d'un curs escolar per a cada grup. Per garantir-ne l'eficàcia, els grups han de ser molt reduïts (d'entre quatre i cinc alumnes).

Als tallers s'aplica l'art com a mètode per tractar els problemes conductuals i socials dels usuaris de manera indirecta i simbòlica. Es tracta d'oferir un espai segur, constant i estable d'escolta empàtica, en què, a través de l'expressió artística, els participants puguin passar de l'acció a la simbolització i la reflexió. S'empren materials d'arts plàstiques bàsiques, en un procés estructurat per les tècniques i relativament lliure pel que fa als temes. L'èmfasi es posa en el procés creatiu i els possibles obstacles, no tant en les obres acabades.

Programes públics MACBA
Tel. 93 412 14 13
programespublics [at] macba [dot] es