al

El taller tracta de l'aplicació d'estratègies literàries en el procés de creació visual. La metodologia de treball està basada en exercicis de grup i individuals i en la discussió dels seus resultats. Els exercicis s'inspiren en algunes de les estratègies utilitzades pel grup Oulipo («Ouvroir de littérature potentielle») i altres escriptors que han fonamentat les seves pràctiques en l'establiment de «sistemes de creació». L'ús de constriccions, per exemple, ha estat per a molts escriptors al llarg de la història, i especialment al segle XX, una font d'inspiració i estimulació d'idees.

Abans d'assistir al taller, es demanarà als participants que llegeixin una sèrie de textos amb l'objectiu d'emmarcar els exercicis. El taller té un caràcter eminentment pràctic. Es proposaran diversos exercicis i accions en unes condicions concretes i es comentaran les pel·lícules The Five Obstructions, de Lars von Trier, i Man with a Movie Camera, de Dziga Vertov.

Amb el suport de:
Samsung

Programa

Del 23 al 26 de febrer de 2010, de 16 a 20 h
Programes públics MACBA
programespublics [at] macba [dot] cat

Exposició