al

Des de 2002 el MACBA reuneix professionals dels camps psicoanalític, artterapèutic i antropològic per aportar formulacions innovadores adaptades a les produccions artístiques. El propòsit de Supòsits oposats és donar visibilitat a aquests projectes, qüestionar-los i regular teòricament el que prové d'aquestes aplicacions.

El grup de treball està dirigit per Montserrat Rodríguez i Eva Marxen, i comptarà amb la col·laboració dels artistes Ignasi Aballí i Dora García, la psicoanalista Shula Eldar i l'antropòleg Àngel Martínez.

El plantejament de Montserrat Rodríguez és fruit de la seva recerca sobre la mecànica dels processos de creació de llenguatge, la consistència de la producció artística i les lògiques del vincle social que resulten de la pràctica psicoanalítica amb usuaris o pacients de centres de salut mental de Barcelona i el seu entorn. Aquest treball es va iniciar el 2002.

El projecte d'Eva Marxen consisteix en una aplicació de l'artteràpia d'orientació psicoanalítica, amb una comprensió antropològica. Es va iniciar el 2003 en centres educatius del Raval amb adolescents considerats "en situació de risc d'exclusió social". Es van crear les condicions necessàries (l'"espai potencial" de Winnicott) per a un treball subjectiu orientat a sostenir la capacitat de simbolització.

Les pràctiques es van desenvolupar en un espai públic –el MACBA–, amb l'objectiu d'investigar els processos de construcció de la imatge i les formacions socials que provenen d'aquestes aplicacions. Els punts d'intersecció entre el dispositiu analític i l'artterapèutic són l'ús de les produccions visuals i el desenvolupament del treball amb col·lectius que la política situa a la perifèria de l'esfera social.

Ignasi Aballí "Rétol", 2005

Programa

Els divendres, 25 de maig, 22 de juny, 6 de juliol, 14 de setembre, 10 d'octubre, 23 de novembre, 14 de desembre, de 2012 i 11 de gener i 8 de febrer de 2013, de 18 a 20 h.

Una sessió mensual a partir del 25 de maig de 2012 i fins el 8 de febrer de 2013.

Montserrat Rodríguez és psicoanalista a Barcelona, membre de la Comunitat de Catalunya de l'Escola Lacaniana de Psicoanàlisi. És llicenciada en Geografia i Història. Inicia la recerca sobre llenguatge i processos de socialització el 1998, a l'àrea de Serveis Personals del Gòtic (Ajuntament de Barcelona) i en col·laboració amb el Museu Barbier-Mueller d'Art Precolombí de Barcelona. Ha col·laborat amb el MACBA de 2002 a 2011 investigant la mecànica de la creació de llenguatge en les psicosis i en els processos d'elaboració artística. Ha publicat Estados de dolor (2012) i altres assajos en revistes especialitzades, i imparteix seminaris i conferències sobre teoria psicoanalítica i llenguatges artístics.

Eva Marxen és artterapeuta, antropòloga i té formació en psicoanàlisi i psicoteràpia psicoanalítica. Actualment és docent a la Formació Permanent Massana (UAB), i professora en diverses institucions, programes, postgraus i màsters sobre salut mental i immigració, i sobre artteràpia. Els darrers anys ha col·laborat amb el MACBA. Ha publicat el llibre Diálogos entre arte y terapia (2011) i nombrosos articles tant en llibres com en revistes, i ha impartit ponències, conferències i tallers en congressos nacionals i internacionals.

Programes públics MACBA
Tel. 93 481 46 81
programespublics [at] macba [dot] cat

Continguts relacionats

Àudios

Más mística que racionalista, alcanza verdades que la lógica no puede alcanzar