Seminari PEI obert amb la participació de John Beverley i Benita Parry

A partir dels anys vuitanta, el Grup d'Estudis Subalterns posa sobre la taula una sèrie de qüestions sobre les quals, des d'aleshores i de diverses maneres, han estat treballant Ranajit Guha, Dipesh Chakravarty, Homi Bhabha, Gayatri Spivak, Walter Mignolo i molts d'altres investigadors en les geopolítiques postcolonials: com es pot produir una historiografia contrahegemònica, diferent de la versió dels vencedors i/o colonitzadors; com es pot aconseguir que els subalterns parlin, tot i la dificultat i la impossibilitat de fer-ho, o bé assolir un tipus de discurs que en els diversos registres humanístics i científics en permeti la visibilitat; com revelar l'insconscient polític de l'exercici dels intel·lectuals.
Aquest seminari explorarà les qüestions següents: és possible pensar un nou activisme artístic i cultural que articuli, d'una manera políticament eficaç, la relació entre pràctiques subalternes contrahegemòniques i espais crítics de producció de coneixement, en el museu, en el món acadèmic i en els nous mitjans de comunicació en xarxa? Com es pot produir una política de l'estètica que no derivi cap a la mera constatació de la realitat factual ni cap a l'enfortiment de les institucions de dominació existents? De quina manera es pot pensar el potencial polític dels grups o cultures subalternes, en el marc de la pràctica postcolonial i del reconeixement de noves categories com «la multitud» o «el que és anònim»? Com es reinventen i repolititzen les pràctiques artístiques i culturals enfront de les noves formes d'exclusió de la societat de l'espectacle i de la indústria cultural?

Aquest seminari forma part del programa obert del PEI.


Programa

30 d'octubre, de 18 a 21 h

JOHN BEVERLEY
El subaltern i l'Estat

John Beverley és professor d'espanyol i literatura i estudis culturals llatinoamericans a la Universitat de Pittsburg. Va ser un dels fundadors del Grupo Latinoamericano de Estudios Subalternos. Actualment investiga sobre la relació entre la teoria cultural i la política en els governs contemporanis de la marea roja de l'Amèrica Llatina.

BENITA PARRY
Trascendint la subalternitat: desafiaments cognitius a les pràctiques crítiques dominants

Benita Parry és professora d'estudis postcolonials i estudis literaris comparatius a la Universitat de Warwick. Algunes de les seves publicacions més recents són «The New South Africa: A Revolution Deferred», Journal of Postcolonial Writing; «Peripheral Modernities», dins Beyond the Black Atlantic: Relocating Modernization and Technology, i «Countercurrents and tensions in Said's Critical Practice», dins Emancipation and Representation.

Programes públics MACBA
tlf. 93 481 79 00
pei [at] macba [dot] cat