al
La programació per Sónar 2000 presenta varies formes diferents d'apropar-se a una idea similar amb una marcada tendència a la abstracció. El resultat és un escànner del present del underground de l'art sonor que mostra, més enllà de corrents i tendències, el modus operandi propi i característic de cada un d'aquests creadors. De la manipulació de samplers i plats habituals de pedals i aparells clàssics; dels processos de software a la resintetització de so e imatge; de la diversitat de fonts sonores dels discos a les gravacions ambientals, configuren aquests móns d'abstracció sonora.