El director de la Biennal de Venècia, Francesco Bonami, presentarà en aquesta conferència el projecte que articula la propera edició de la Biennal. Amb aquest projecte es vol aprofitar al màxim l'estructura de l'exposició, per compondre un panorama internacional que, com les illes d'un arxipèlag, reuneixi diferents àrees, cadascuna amb la seva pròpia identitat i independència i el seu propi comissariat.