al

En aquest curs 2005-2006, el MACBA posa en marxa un nou projecte educatiu adreçat a les escoles i els centres d'ensenyament secundari per tal d'oferir tant als mestres com als alumnes recursos per treballar a l'aula determinats aspectes relacionats amb l'art contemporani, ja sigui abans o després de passar per les sales del Museu.

Les visites al Museu sempre tenen una durada limitada que forçosament en condiciona el desenvolupament. Conscients que aquesta limitació temporal impedeix que s'abordin amb profunditat molts aspectes que serien desitjables, el Museu es proposa cobrir aquestes mancances oferint recursos per treballar a l'aula, de manera que es pugui dedicar el temps adient per aprofundir en algunes de les qüestions que es posen de relleu en les visites realitzades a les sales.

Aquests projectes educatius s'han fet en col·laboració amb David Armengol (educador artístic i comissari independent), Marta Berrocal (projectes educatius per a museus i formadora de professorat en l'àmbit de l'educació artística) i Joan Roca (geògraf, historiador i professor de l'Institut Barri Besòs).

Patrocinat per:
Agbar
gif blanc de 50base 20 alt