al

Sistemes oberts és un nou curs que ofereix al professorat l'oportunitat de descobrir i examinar la hibridació i la convergència entre les pràctiques artístiques i científiques. Dues formes de coneixement que no es poden valorar només en termes d’èxit o fracàs, sinó que cal entendre-les com a activitats de recerca i investigació del que ens és desconegut.

El curs s'estructura en una sèrie de sessions que permetran obrir un espai d'exploració d’aquests punts de connexió entre la creativitat artística i l'experimentació científica a través de la discussió i la conversa entre protagonistes dels diversos àmbits. Les sessions presencials es complementaran amb treballs en grup que permeten explorar la sinergia existent entre pràctiques científiques i pràctiques artístiques.

Amb la participació de Josep Perelló, professor agregat al departament de Física Fonamental de la Universitat de Barcelona.

En col·laboració amb la Facultat de Física de la UB.

En col·laboració amb:
Open Systems
Universitat de Barcelona
Hans Haacke "Condensation Cube", 1963-1965

Programa

Els dilluns 18 de novembre, 16 de desembre, 20 de gener, 17 de febrer, 17 de març i 28 d'abril de 18 a 20 h.
Lloc: MACBA
Inscripcions a partir del 7 d'octubre de 2013.

Total: 30 hores. Inclou algunes sessions no presencials.

18 DE NOVEMBRE
Creativitat científica
Sessió organitzada en dues parts; la primera introduirà i comentarà el contingut global de Sistemes oberts, la metodologia de treball i les eines virtuals que s'utilitzaran durant els curs. La segona part examinarà de quina manera s'han anat generant vincles i sinergies entre ciència i pràctiques artístiques contemporànies tenint en compte el punt de vista de la investigació científica.

Conduïda per Josep Perelló, professor agregat al departament de Física Fonamental de la UB.

16 DE DESEMBRE
Sistemes de coneixement
Sessió que tracta sobre els sistemes de coneixement, que han generat un gran interès tant des del camp de les arts com de la ciència. Amb l’ajut dels dos convidats examinarem de primera mà el perquè d'aquests interès. Els participants tindran l'ocasió d'obrir el debat a partir dels interrogants que sorgeixin durant la sessió.

Conduïda per l'artista Erick Beltrán, amb obra a la Col·lecció MACBA, i Pere Castells, llicenciat en Ciències Químiques en la especialitat d'Orgànica per la UB i responsable del projecte Bullipèdia, que la Fundació El Bulli du a terme conjuntament amb la UB.

20 DE GENER
Experimentalitat artística
Sessió que se centrarà en el vessant artístic i l'experiència directa dels participants i els posarà en relació amb les obres de la Col·lecció MACBA. És una sessió que es fa a les sales del Museu i que busca obrir, generar, plantejar interrogants al voltant de les obres contemporànies i els processos de treball que hi estan implícits.

Conduïda per Jordi Ferreiro, artista-educador, i Yolanda Jolis, historiadora de l'art i coordinadora del departament d'Educació i Mediació del MACBA.

17 DE FEBRER
L'home-màquina en l'art i la ciència
Sessió al voltant el tema l'home-màquina. La primera part analitzarà quines han estat les relacions que s'han establert entre la tecnologia i l'obra d'art contemporània. A través del comentari de diversos treballs artístics s'evidenciarà de quina manera l'art contemporani des de mitjans del segle XX ha tingut en les noves tecnologies un mitjà de gran potencial artístic. La segona part, de caràcter més pràctic, permetrà aprendre a programar robots amb l'objectiu d'examinar la robòtica com a eina per promoure la creativitat, la ciència, la tecnologia, l’enginyeria i les matemàtiques (C-STEM) alhora que fomenta valors del treball en equip, la innovació i la cultura de l'esforç.

Conduïda per Rocío Lara, membre de Ro-Botica, i Yolanda Jolis, historiadora de l'art i coordinadora del departament d'Educació i Mediació del MACBA.

17 DE MARÇ
Sistemes oberts."Work in progress"
Sessió de treball que té per objectiu debatre la feina dels grups de treball formats durant el curs i perfilar el projectes finals que s’han de presentar l’última sessió del curs.

Conduïda per Josep Perelló, professor agregat al departament de Física Fonamental de la UB, i Yolanda Jolis, historiadora de l'art i coordinadora del departament d'Educació i Mediació del MACBA.

28 ABRIL
Projectes Sistemes oberts
L’última sessió estarà dedicada a l'exposició dels projectes finals de cada grup de treball. Amb un espai final obert al debat entre tots els participants i al públic en general.

Per a més informació: http://sistemesoberts.wordpress.com.
93 412 14 13 i educacio [at] macba [dot] cat

Continguts relacionats

Vídeos

Àudios

Son[i]a #101. Tonina Cerdà
15.04.2010