al

Aquestes jornades internacionals, organitzades per l’associació professional de Conservadors-Restauradors Associats de Catalunya (CRAC), són la XV edició de les Reunions Tècniques que s’organitzen a Barcelona des de 1987. Unes trobades on l’objectiu és que professionals de diferents procedències i de diverses disciplines que es dediquen a la conservació-restauració del patrimoni intercanviïn experiències i discuteixin criteris. Es tracta d’unes jornades que, amb el pas dels anys, ha esdevingut un referent com a plataforma de comunicació científica per al sector de la conservació del patrimoni.

El tema d’aquesta edició, Sistemes i materials per al muntatge, exhibició i emmagatzematge dels béns patrimonials, concerneix diferents especialitats de la conservació-restauració, així com d’altres professions que treballen en el món del patrimoni.

Els professionals de la conservació-restauració assumeixen cada vegada més la responsabilitat d’establir les prescripcions tècniques per a la museografia, l’emmagatzematge, l’embalatge i el transport dels béns patrimonials. Sovint és produeix la paradoxa que els elements i productes suposadament de protecció i adequació acaben perjudicant els béns que es volen salvaguardar. Són elements determinants per a la conservació: la tria d’un entorn i d’un sistema expositiu per a la presentació de les col·leccions, el tipus d’ancoratge i de suport per mostrar cadascun dels béns patrimonials, la selecció dels materials per emmarcar una obra, per emmagatzemar-la o embalar-la, els espais de reserva i el mobiliari per organitzar els objectes. No sempre es coneixen suficientment els contaminants que generen els materials i productes que envolten els béns patrimonials (àcids, formaldehids, clor, amoníac...) ni els efectes que poden produir a curt i a llarg termini.

Els fenòmens d’alteració relacionats amb l’emissió de compostos orgànics volàtils o la migració d’alguns dels components d’un producte que no ha estat testat poden comportar patologies i fins i tot pèrdues considerables. En canvi, poden beneficiar l’objecte i allargar-li la vida: el contacte directe amb productes de conservació, l’emmagatzematge en un prestatge adequat o l’exposició en una vitrina ben concebuda i construïda amb materials inerts. La prevenció, la prudència i el coneixement científic dels productes i components ajuden, sens dubte, a prendre les bones decisions en l’elecció de materials, sistemes de presentació i condicionament.

Organitza:
Organitza:
Jornada CRAC

Programa

DILLUNS, 27 DE NOVEMBRE DE 2017
Lloc: Auditori Meier.

8.30-9.30 Lliurament de la documentació. Acreditacions

9.30-10.00 Benvinguda a càrrec del director del MACBA, Ferran Barenblit, i la presidenta del CRAC, Mireia Mestre

10.00-11.00 1a Conferència inaugural Gaël de Guichen, Conseller del Director General de l'ICCROM i Director del departament de Col·leccions de l'ICOM

11.00-11.30 Sessió de pòsters i pausa cafè

11.30-12.30 2a Conferència inaugural Teresa Bastardes. Cap de Col·leccions, Museu del Disseny de Barcelona. Les reserves del Museu del Disseny de Barcelona. Un projecte integral

12.30-13.00Sílvia Armentia, conservadora-restauradora del departament de Col·leccions i Anna Soler, coordinadora del departament d’exposicions, Museu del Disseny de Barcelona
Una museografia flexible i adaptable per a l’exposició Extraordinàries! Col·leccions d'arts decoratives i arts d'autor (segles III-XX)

13.00-13.30Esperança Codina, historiadora i gestora cultural i Carme Balliu, conservadora-restauradora, projecte del Museu del Disseny de Barcelona. Muntatge i exposició de peces gràfiques amb una museografia mòbil.

13.30-14.00 Àngela Cuenca, responsable d’exposicions i Isabel Fernández del Moral, conservadora de la col·lecció de ceràmica, Museu del Disseny de Barcelona
Concepte, estètica i conservació en la museografia. La presentació dels objectes a l’exposició D’obra. Ceràmica aplicada a l’arquitectura

14.00-16.00 Pausa dinar

16.00-16.30 Óscar González, cap del departament de conservació i Mercè Gual, responsable de conservació preventiva i restauració, Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (Terrassa). Trasllat a les noves reserves externes del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica a Cervera (Lleida)

16.30-17.00 Agnès Gall-Ortlik, conservadora-restauradora. Projecte de magatzem bioclimàtic pel Musée du vivant (Grignon, França), primer museu internacional sobre l'ecologia i la sostenibilitat.

DIMARTS, 28 DE NOVEMBRE DE 2017
Lloc: Auditori Meier.

09.00-09.30Silvia Noguer, cap del departament de conservació-restauració i Jordi Arnó, conservador-restaurador, Museu d’Art Contemporani de Barcelona, La musealització de l'obra d’Antoni Miralda. Sistemes de presentació i conservació en l’exposició MadeinUSA

9.30-10.00 Lídia Font, cap del deptartament de Conservació preventiva i restauració Anna Lázaro i Carla Puerto. Tècniques de Conservació i restauració, Museu d’Història de Barcelona. Sistemes d’emmagatzematge al Centre de Col·leccions del MUHBA.

10.00-10.30 Miguel Ángel Rodríguez, director d’INTERVENTO, Guida Ferrari i Irene Bas, dissenyadores d'il·luminació. La il·luminació led en la museografia: conservació i presentació dels béns culturals

10.30-11.00 Carlos José Abreu Da Silva i Fernanda Barbosa, conservadors-restauradors de Samthiago atelier (Lisboa). Measures of conservation and adaptation of the building in the museological scope

11.00-11.30 Sessió de pòsters i pausa cafè

11.30-12.00Hildegard Heine, conservadora-restauradora i professora al departament d’Art i Disseny a la Universitat de Ciències aplicades de Berlín. Storage and Housing Solutions for Oversize and/or Complex Organics Objects

12.00-12.30 Mònica López, conservadora–restauradora i Àlex Masalles, conservador-restaurador del Museu Nacional d’Art de Catalunya (Barcelona). Revisió i condicionament del fons d’escultura d’argila sense coure del Museu Nacional d’Art de Catalunya.

12.30-13.00 Concha Ridaura, tècnica de Belles Arts i Museus de la Generalitat Valenciana. La conservación en los traslados, montaje y exhibición de los bienes patrimoniales fuera de los museos y centros culturales. Estado actual de los protocolos de actuación.

13.00-13.30 Lénia Fernandes, ajudant de conservació de fotògrafa al Netherlands PhotoMuseum (Rotterdam) "A certain kind of light": a short history of exhibiting 19th -century paper negatives with a transmitted light source

13.30-15.30 Pausa dinar

15.30-16.00 Tina Lindgren, conservadora-restauradora, Konservointi Arkki (Helsinki). Mounting, exhibiting, transportation and storage of oversized papers

16.00-16.30 Elvira Gaspar, conservadora-restauradora Infuència dels materials d’emmarcament a les obres d’art sobre paper

16.30-18.00Taula Rodona: El paper del conservador-restaurador als projectes museogràfics. Moderadora: Mireia Mestre. Membres: Isabel Bachs, Ruth Bagan, Irene Civil, Teresa Grandas, Silvia Noguer, Begoña Sánchez

18.00-19.00 Cloenda de la XV Reunió Tècnica 2017

info [at] cracpatrimoni [dot] com (Subject: Hello%20again)