al

Alguns artistes tradueixen les seves idees i experiències sobre el món que els envolta en una mena de mapes molt especials, els anomenats mapes de coneixement. De la mà de creadors com Matt Mullican o Erick Beltrán, presents en la Col·lecció MACBA, ens acostarem a uns relats sobre el món que ells transformen en curiosos signes, mapes i diagrames. El taller s'acabarà amb un relat col·lectiu a través dels nostres propis mapes de coneixement.

Relats que esdevenen mapes

Programa

Del 12 de gener al 17 de febrer.
Dissabtes a les 12 i a les 17.30 h; Diumenges a les 12 h