al

Taller

Aquest estiu el MACBA presenta les exposicions de dos artistes: stanley brouwn i Francis Alÿs, que malgrat pertànyer a generacions i contextos diferents, tenen un punt en comú: el desplaçament per l'entorn arquitectònic i urbà des de la singularitat del cos.
El Museu proposa construir noves visions urbanes a partir de les de brouwn i Alÿs, experimentant amb el procés artístic de construcció de la mirada, mitjançant un breu recorregut per la ciutat.

El recorregut per adult comença l'activitat dins del Museu, on es comentarà una selecció d'obres de brouwn i d'Alÿs per tal de plantejar un seguit de qüestions que ens ajudin a abordar l'experiència. Tot seguit s'inicia el recorregut amb quatre parades escollides estratègicament en el decurs de les quals s'establiran relacions amb les obres comentades al Museu, mitjançant l'observació i la presa de fotografies des de diferents angles. En tornar al Museu, es revisitaran amb més deteniment les obres d'Alÿs i brouwn i es finalitzarà l'activitat amb una posada en comú sobre l'experiència. Els treballs s'inclouran en una base de dades creada expressament per al projecte.


Exposició