Els workshops són un espai compartit amb artistes on el professorat pot adquirir coneixements i recursos d’aplicació directa a l’aula.

Aquests tallers pretenen proporcionar eines per treballar amb l’alumnat, generar continguts que puguin aplicar-se en contextos reals d’aprenentatge i viure processos creatius de la mà de convidats professionals.
L’objectiu és transformar conceptes vinculats al llenguatge contemporani en formes pràctiques de transferència a l’aula.

© Isabel Banal

Programa

DIMECRES 13 DE GENER DE 2016, de 18 a 21 h
Lloc: MACBA Recol·leccions

A càrrec d'Isabel Banal

El taller parteix d’una sèrie de treballs de l’artista on es reflexiona sobre la idea
de càrrega, sobre traginar coses d’un lloc a un altre. Aquestes càrregues poden ser literals i també imperceptibles, com pensaments, experiències o preocupacions.

Les reflexions tenen com a punt de partida l’observació de la realitat, el fet d’aprendre a mirar de nou allò que ens envolta, posar l’atenció en allò que és quotidià i extreure’n noves perspectives.

Per a més informació: 93 412 14 13 i educacio [at] macba [dot] cat
L’or no s’associa amb la brutícia. I l’or, com els diamants, és un material exalçat. Té un grau d’abstracció tal que et situa –si el fas servir artísticament– en un nivell encara més elevat.
James Lee Byars