al

Les persones que cobren pels seus serveis sexuals han estat anomenades de diferents maneres, des de les més estigmatitzadores, com putes, fins a les que els donen una millor autoimatge, com treballadores sexuals, passant per la denominació més o menys neutra de prostitutes. La societat retola i margina, i assenyala els sectors estigmatitzats com a receptors possibles de conductes agressives. Així, la imatge que s'ofereixi (en els mitjans i en els discursos) d'un col·lectiu determinat
no és sols un reflex de la posició que ocupen en la societat, sinó un element a partir del qual aquesta
posició es configura.

Reflexionar sobre la imatge social de les treballadores sexuals permet treballar sobre els estereotips i veure on la societat col·loca els seus límits de flexibilitat en cada moment.

Les jornades comptaran amb l'aportació de les associacions que treballen sobre aquest tema i de les mateixes treballadores sexuals.

Organitzat en col·laboració amb LICIT (Línia d'Investigació i Cooperació amb Immigrants i Treballadores Sexuals).


Programa

DIVENDRES 12, TARDA
L'estigma de la prostitució.
Conferència pública a càrrec de Dolores Juliano, antropòloga i vicepresidenta de LICIT.
Auditori. Aforament limitat

DISSABTE 13, TOT EL DIA
Auditori. Places limitades.