al
El MACBA proposa a les escoles (des d'educació infantil fins a batxillerat) i a les universitats la possibilitat d'establir projectes de col·laboració sobre temes específics de l'art contemporani. Per establir un projecte cal que el professor s'adreci al Museu amb una proposta a partir de la qual s'acordaran els mecanismes per tal que els estudiants puguin tenir un accés directe tant a les sales d'exposició com als serveis que ofereix el Museu, així com l'atenció i assessorament del seu personal.
Serveis Culturals MACBA
tlf. 93 412 08 10 (ext. 346)
servcult [at] macba [dot] cat