ElectroClass. Apuntes sobre la generación de imaginarios postindustriales desde la televisión (Bilbao como caso de estudio) és una pel·lícula sobre els imaginaris del treball elaborats per la televisió autonòmica a l'Estat espanyol des dels anys vuitanta. Prenent l'arxiu d'ETB (Televisió del País Basc) com a material de base i la ciutat de Bilbao com a cas d'estudi concret, ElectroClass reflexiona sobre la dissolució del concepte de classe treballadora tradicional, sobre els canvis en les nostres condicions de treball des del capitalisme industrial fins al capitalisme cognitiu i la terciarització, i sobre la radical transformació de la ciutat "polis" en la "marca Bilbao".

Un projecte en col·laboració amb SCREEN Festival 2012.

Logo_Screen_BN_110.jpg

María Ruido "ElectroClass", 2011

Programa

Dissabte 2 de juny, a les 20.30 h
Programes públics MACBA
Tel. 93 481 46 81
programespublics [at] macba [dot] cat

Exposició

L’or no s’associa amb la brutícia. I l’or, com els diamants, és un material exalçat. Té un grau d’abstracció tal que et situa –si el fas servir artísticament– en un nivell encara més elevat.
James Lee Byars