Les qüestions de gènere han estat deixades de banda per la història de l'art hegemònica. Al llarg de les dècades, els estudiosos de l'art, basant-se en visions i perspectives aparentment mancades d'ideologia, han ignorat la cultura visual en la qual es representen la feminitat i la masculinitat, i les regles coercitives que tot sovint se'n deriven.

En aquest assaig es proposa una relectura crítica i transversal de la modernitat, de les avantguardes, de l'art de factura convencional i realista, i també de les diferents opcions estètiques que ofereix l'art contemporani. Tot centrat en la influència de les normes de gènere, en la violència simbòlica i real que produeixen i en el pes excloent de l'androcentrisme masclista. En aquest sentit, i atès el caràcter estructural del gènere, el propòsit d'aquest llibre és dissecar el component polític i social que impregna els diferents corrents estètics canònics (futurisme, dadaisme, surrealisme, abstracció...), incloent-hi l'art utilitzat com a propaganda (en el nazisme, l'estalinisme, el franquisme...) i a més, analitzar les formes de resistència que han adoptat al segle XX diverses pràctiques artístiques, com ara l'art qüestionador de contingut feminista o les manifestacions postcolonials.

Presenten, a més de Juan Vicente Aliaga, l'autor, Nuria Enguita, Carles Guerra i Anna Maria Guasch.


Programa

Dijous 29 de maig, a les 19.30 h.