El llibre Diálogos entre arte y terapia d'Eva Marxen recorre les confluències entre art, psiquiatria, psicoanàlisi i psicoteràpia, i les contextualitza en la història de l'artteràpia. Així mateix, les relaciona amb les disciplines afins que es consideren imprescindibles per a una pràctica "psi" seriosa, que vagi més enllà de les banalitzacions que el terme artteràpia ha patit, i que permeti a l'ésser repensar sobre ell mateix més enllà dels constrenyiments dels modes de control de les subjectivacions dominants. En gran mesura es tracta d'una pràctica desenvolupada en col·laboració amb el MACBA durant els darrers anys.
La presentació anirà a càrrec de l'autora i de Montserrat Rodríguez, psicoanalista associada a la Comunitat de Catalunya de l'Escuela Lacaniana de Psicoanálisis.

Eva Marxen és artterapeuta, antropòloga i té formació en psicoanàlisi i psicoteràpia psicoanalítica. Actualment és docent a l'Escola Massana (UAB), i professora en diferents institucions, programes, postgraus i màsters sobre salut mental, immigració i artteràpia. En els darrers anys també ha col·laborat amb el MACBA. Així mateix, ha publicat nombrosos articles en diferents idiomes, tant en llibres com en revistes, i ha impartit ponències, conferències i tallers en diferents congressos nacionals i internacionals.

Programa

Dimecres 23 de novembre, a les 19.30 h
Programes públics MACBA
Tel. 93 412 46 81
programespublics [at] macba [dot] cat