al

Lectures de Jacques Rancière
Dirigit per Xavier Antich
El MACBA inicià amb aquest, un nou format de taller teòric adreçat a estudiants avançats i professionals dels diferents àmbits de la producció cultural, on es proposa la lectura i la discussió en grup d'uns textos específics del pensament contemporani. En aquesta primera edició, ens proposem treballar sobre una selecció de textos del filòsof francès Jacques Rancière, autor d'obres com ara Les Noms de l'histoire: essai de poétique su savoir (Los nombres de la historia. Una poètica del saber) Aux bords du politique (En los bordes de lo político). La mésentente: politique et philosophie (El desacuerdo: política y filosofía).

Xavier Antich és professor d'Estètica de la Universitat de Girona, i Claudio Zulián, artista, assagista i professor.