Seminari amb Immanuel Wallerstein

En aquest seminari, Immanuel Wallerstein analitzarà amb profunditat la conjuntura actual entesa com una precipitació de les tendències sistèmiques del capitalisme històric. Analitzarà, per tant, les respostes innovadores i enèrgiques que els actors estatals, socials i polítics han desplegat durant els darrers anys per alterar la situació global, així com les perspectives que s'obren davant l'elecció de Barack Obama com a president dels Estats Units i les novetats més o menys rellevants en la gestió de la decadència de l'hegemonia nord-americana que apareixen amb la incorporació de la nova Administració Obama. En la conjuntura actual, les opcions de la política exterior nord-americana afectaran profundament el funcionament i les possibilitats que romanen obertes per a la resta dels actors globals, ja siguin estats, empreses o moviments antisistèmics, i conèixer-les resulta essencial per articular respostes eficaces a la crisi, tant en el camp econòmic i sindical com en les estratègies polítiques, culturals i organitzatives dels activistes i dels moviments socials. La descripció de les circumstàncies actuals suposa també sospesar detalladament quin serà el comportament de les potències emergents en el tauler mundial, sobretot del Sud global, i les seves estratègies per transformar el pes i la influència en el repartiment de la riquesa i el poder globals, com també la manera en què els moviments antisistèmics hauran d'utilitzar aquest comportament per fer que el nou sistema social que substituirà el capitalisme històric propiciï un sistema històricament més just, igualitari i sostenible.

L'art de la crisi com a xarxa dóna respostes antagonistes a les estratègies de privatització i de descàrrega d'aquesta crisi sobre la societat perquè no es resolgui en clau reaccionària i antiigualitària, sense modificar dràsticament l'organització sistèmica ni l'estructura de poder que l'ha desencadenat.

Aquesta activitat es desenvolupa en el context dels seminaris L'art de la crisi. Seminaris sobre la crisi sistèmica del capitalisme, organitzats pel MNCARS i la Universitat Nòmada amb la col·laboració del MACBA.

Immanuel Wallerstein (1930) és senior research scholar a Yale, va fundar i dirigir el Fernand Braudel Center (1976-2000) a la Universitat de Binghamton i és investigador de la Maison des Sciences de l'Homme de París. Les seves publicacions més recents són The Decline of American Power. The US in a Chaotic World (New Press, 2003); Capitalismo histórico y movimientos antisistémicos («Cuestiones de antagonismo», Ediciones Akal, 2004) i European Universalism. The Rhetoric of Power (2006).


Programa

31 de gener de 2008, d'11 a 14 h
Presentació i rèplica a càrrec de Tomàs Herreros (Universidad Nómada).
Programes públics MACBA
Tel. 93 412 14 13
programespublics [at] macba [dot] cat