al

Els mecanismes de mercantilizació a partir dels vuitanta a través d’ARCO

Curs monogràfic dirigit per Alberto López Cuenca
Del 7 al 10 de febrer de 2005, de 19 a 21 h
Pràctica opcional: dissabte 12 de febrer a ARCO (Madrid)

A l’inici dels anys vuitanta es van començar a desenvolupar a Espanya unes estructures institucionals per a la difusió de l’art contemporani basades en criteris vinculats al boom del mercat artístic. A la llarga, hem pogut observar que aquestes estructures, un dels emblemes de les quals seria la fira d’art contemporani ARCO, han fet més profund l’abisme entre l’art i la vida social, i han contribuït a crear un gueto autoreferencial, dissociat de qualsevol reflexió ètica i política sobre el paper de l’art i la cultura en un entorn social i cultural complex.

La finalitat del curs és:

1) Contextualitzar ARCO en el procés de reelaboració simbòlica de l’imaginari nacional que va comportar l’anomenada “transició”.
2) Subratllar la presència i l’abast mediàtic d’ARCO, des d’on se n’explica l’autèntica influència en l’escena artística espanyola.
3) Col·locar l’escena artística espanyola sota la llum del que succeïa a escala mundial.
4) Oferir algunes postures per reconsiderar ARCO i les pràctiques artístiques uspiciades per la fira.

Aquest curs s'inscriu en el marc de Desacuerdos. Sobre art, polítiques i esfera
pública a l’Estat espanyol
, un projecte d’investigació
en coproducció entre Arteleku-Diputación Foral de Gipuzkoa,
Museu d’Art Contemporani de Barcelona-MACBA
i Universidad
Internacional de Andalucía- UNIA arteypensamiento
, i un projecte
expositiu i d’activitats coproduït per les institucions esmentades
i el Centro José Guerrero- Diputación de Granada.


Programa

DILLUNS 7 DE FEBRER
La “transició a la democràcia” i la urgent construcció d’un nou imaginari simbòlic

• La victòria del PSOE i el suport institucional a la internacionalització de l’art nacional: CNE i PEACE
• Economia política de les arts plàstiques: de la modernitat com a resistència cultural a l’art com a mercaderia

DIMARTS 8 DE FEBRER
ARCO i la construcció mediàtica de la realitat

• El simulacre i la mediatització de l’experiència
• ARCO i la repercussió mediàtica
• ARCO com a fantasmagoria

DIMECRES 9 DE FEBRER
Espanya en l’escena artística internacional dels anys vuitanta

• La galeria d’art com al format d’exhibició
• L’estratègia mercantil dels museus i els centres d’art
• L’art com a bé de consum.
Amb la participació de Miguel Cereceda

DIJOUS 10 DE FEBRER
Rellegint i refent: mecanismes per obrir un debat

• Els buits d’ARCO: suplantacions i ocultaments en la narrativa històrica
• Plantejaments per desmuntar ARCO com a model artístic
• Estratègies per entrar i sortir d’ARCO.
Amb la participació de Daniel García Andújar

PARTICIPANTS

Alberto López Cuenca és professor de Teoria i història de l’art contemporani a la Universidad de las Américas, Puebla (Mèxic). Forma part de l’equip de recerca de Desacuerdos.

Miguel Cereceda és crític i professor titular d’estètica a la Universidad Autónoma de Madrid.

Daniel García Andújar és artista.