Els cinc bolonyesos que integren Wu Ming van pertànyer al nucli històric d'aquells que van adoptar el nom múltiple Luther Blissett el 1994, per tal de posar en pràctica un projecte de guerrilla comunicativa i sabotatge cultural (Luther Blissett. Pánico en las redes, Literatura Gris, w.altediciones.com/0022.htm), que van donar per acabat amb la novel·la de gran èxit Q (Mondadori, 1999). Blissett ens va fer entendre que la cultura de masses és un territori central de conflicte en el capitalisme avançat: una màquina productora de mites col.lectius en espera de ser desviats o reconfigurats amb fins subversius.
L'escriptura nerviosa en temps real, ple de discontinuïtats i fragments, del llibre Esta revolución no tiene rostro. Escritos sobre literatura, catástrofes, mitopoiesis (Acuarela Libros, 2003), ordena de manera eficaç textos dispersos que abasten el cicle de lluites globals que es desenvolupa des del "zapatismo" al milió de persones que clamen a Florència contra la guerra, el novembre de 2002. Aquest llibre demostra la competència de Wu Ming en compprendre què implica avui, políticament, la lliçó gramsciana sobre la lluita per l'hegemonia en la cultura popular; i que el productor cultural no pot fer altra cosa que operar en conflicte dins de les noves forces productives i contradiccions socials.