al

Dirigit per George Yúdice amb la participació de Maurizio Lazzarato, Ana Carla Fonseca Reis, Gerardo Mosquera i Stephen Wright.

A partir de l'anàlisi dels factors que constitueixen la nova «economia cultural», definida pel desplaçament de la producció industrial cap a la immaterialització dels béns i els serveis com a base del creixement econòmic, aquest seminari planteja una reflexió crítica sobre els efectes d'«aquesta nova etapa del desenvolupament capitalista». S'analitzarà la manera com aquesta economia cultural incideix en la privatització de la cultura a les indústries culturals i creatives, com penetra la revitalització urbana, el treball i les empreses, la propietat intel·lectual i l'art. Se n'examinarà també la incidència en el que és públic i de quina manera evoluciona el concepte de servei públic.

Aquest seminari forma part del programa obert del PEI.

En el marc del programa Transform. Aquest projecte s'ha finançat amb el suport de la Comissió Europea.

Nancy Spero "Sheela-Na-Gig at Home", 1996

Programa

12 i 13 de juny, de 18 a 20 h

Dijous 12 de juny

El museu empresa. Qüestions de teoria de les organitzacions en la política cultural

Divendres 13 de juny

«L'economització» i el destí de la cultura com a servei públic. Polítiques de patrimoni públic en un món privatitzat

Participants

Maurizio Lazzarato és sociòleg i filòsof. Viu i treballa a París, on du a terme la seva recerca sobre el treball immaterial, les fractures del sistema salarial, l'ontologia del treball, el capitalisme cognitiu i els moviments postsocialistes.
Ana Carla Fonseca Reis és fundadora de l'empresa Garimpo de Soluções–Economia, Cultura e Desenvolvimento, consultora d'economia creativa per a l'ONU i assessora d'economia cultural del secretari de Cultura de l'Estat de São Paulo (Brasil).

Gerardo Mosquera és crític i comissari independent, comissari adjunt del New Museum of Contemporary Art, Nova York, assessor de l'Acadèmia de Belles Arts de l'Estat d'Holanda, i membre dels consells editorials de vàries revistes internacionals. Autor de nombrosos llibres i assaigs, també ha sigut el fundador de la Bienal de L'Habana i ha comissariat vàries exposicions internacionals.

Stephen Wright és crític, filòsof i comissari independent establert a París. Imparteix classes al Collège International de Philosophie i a l'École des Beaux-Arts de Brest. Col·labora amb les revistes d'art Parachute i Third Text.

George Yúdice és professor titular de l'American Studies Program i del Departament d'Espanyol i Portuguès de la Universitat de Nova York. Ha treballat en el camp de la literatura i l'art, polítiques culturals, globalització i processos transnacionals, i és una referència imprescindible en els estudis culturals sobre l'Amèrica Llatina. És autor d'El recurso de la cultura, de Vicente Huidobro y la motivación del lenguaje poético i de Política cultural, amb Toby Miller.

Programes públics MACBA
Tel. 93 481 33 58
programespublics [at] macba [dot] cat