al

El futur de la nova Barcelona a debat
Debats públics. Febrer - març 2005. Els dilluns de 19 a 21 h

MACBA-UPC (en el marc del Màster de la UPC Gestió de la ciutat. Programes i projectes, dirigit per Jordi Borja).

Aquesta sèrie de debats públics planteja una reflexió sobre la situació de la metròpoli en el canvi de segle: el pas d'un model urbà desenvolupat al llarg del segle XX, en correspondència amb unes condicions històriques específiques, a un nou model i una nova escala que sembla que encara no han trobat la seva articulació discursiva i política, tot i que la ciutat real ja no és la del segle passat.

D'una banda, les transformacions en la ciutat "central" (és a dir, el territori del municipi de Barcelona) poden destruir un teixit físic i social que no solament mereix ser preservat, sinó que també pot ser, si la reconversió es fa bé, una palanca per a un nou desenvolupament. D'altra banda, a Barcelona vivim una inadequació entre realitat metropolitana, marc polític i consciència social que dificulta la intervenció positiva en els processos de transformació urbana. L'evolució de la ciutat planteja nous interrogants sobre habitatge assequible, mobilitat, patrimoni històric, espai públic, educació, equipaments i serveis, etc. Uns interrogants que no tenen una resposta única, cal escoltar veus diverses i confrontades. Ningú, ni els responsables polítics ni els tècnics amb poder, té el monopoli de la resposta adequada.

L'est del municipi barceloní, que correspon als antics municipis i avui districtes de Sant Andreu i de Sant Martí, és actualment la zona que viu amb més intensitat el procés de transformació. Les operacions del front marítim, del 22@, de la zona Fòrum, de la plaça de les Glòries, de l'estació del tren d'alta velocitat, de l'eix verd de Sant Andreu, etc., són actuacions en curs que canvien la fesomia física i social de la ciutat. Els eixos articuladors de la Diagonal i de la Meridiana des de les Glòries fins més enllà dels límits municipals d'alguna manera simbolitzen el conjunt d'aquests processos i ofereixen una perspectiva per iniciar un debat públic sobre el futur de la ciutat, tot mirant a l'est.

En aquests debats es vol donar la paraula a les entitats i les plataformes territorials, als tècnics i als estudiosos dels processos urbans i a persones amb càrrecs de govern per tal de contribuir al diàleg, que pot ser de confrontació però també de concertació, entre la ciutadania i els responsables polítics de la ciutat. A les intervencions dels ponents i a les rèpliques s'afegirà una fila zero d'associacions, mitjans de comunicació i altres agents urbans.


Programa

El programa de debats s'articula en tres parts:

Primer, una consideració global de la ciutat des del seu flanc oriental, l'expressió més forta de la ciutat industrial avui en plena transformació.
A continuació hi haurà una sessió sobre la relació de la transformació urbana i les qüestions sobre la identitat social i cultural, on es vol plantejar una reconsideració del patrimoni físic, social i educativocultural i la seva possible reconversió en el procés de canvi actual.
Finalment, dues sessions sobre les dues àrees principals, una que definim com l'eix Diagonal –que pren aquesta avinguda com a element que articula l'àrea Poblenou-Besòs– i l'altra sobre l'eix Meridiana, que té com element motor de la transformació el pla Sant Andreu-Sagrera i l' operació de l'estació del tren d'alta velocitat.

A aquests debats n'han de seguir uns altres, sobre l'estructuració política de l'àrea metropolitana.

Programa subjecte a canvis de darrera hora.

14 FEBRER: Barcelona, del segle XX al segle XXI
Ponent: Joan Roca i Albert. Rèpliques: Josep Maria Huertas Claveria i Xavier Basiana. Moderador: Jorge Ribalta

21 FEBRER: Patrimoni, canvi urbà i ciutadania
Ponent: Manuel Castells.
Rèpliques: Marina Subirats, Manuel J. Borja-Villel i Miquel Barceló.
Moderador: Joan Roca i Albert

28 FEBRER: L'eix Diagonal. Un primer balanç
Ponents: Salvador Clarós i Ricard Frigola.
Rèpliques: Lluís Brau, Oriol Clos i Joaquim Sabaté. Moderadora: Mercè Tatjer.

7 MARÇ: L'eix Meridiana. Nova centralitat i drets ciutadans
Ponents: Jordi Hereu i Lluís González.
Rèpliques: Joan Sabaté, Manuel Herce, Jordi Borja, Eva Fernández i Eugeni Forradellas.
Moderador: Jordi Borja
CONCLUSIÓ: Urbanisme i drets ciutadans

PARTICIPANTS

Miquel Barceló, president de 22@
Xavier Basiana, arquitecte
Jordi Borja, urbanista
Manuel J. Borja-Villel, director del MACBA
Lluís Brau, arquitecte
Manuel Castells, sociòleg
Salvador Clarós, secretari d'urbanisme de l'AV Poblenou
Oriol Clos, director de plans i projectes urbans de l'Ajuntament de Barcelona
Eva Fernández, presidenta de la FAVB
Eugeni Forradellas, regidor del sòl i l'habitatge de l'Ajuntament de Barcelona i president del districte de Sant Andreu
Ricard Frigola, director general de l'Institut Municipal d'Urbanisme
Lluís González, president de l'AV de Sant Andreu Palomar
Manuel Herce, director del Departament d'Infrastructura del Transport i del Territori de la UPC
Jordi Hereu, regidor del districte Sant Andreu
Josep Maria Huertas Claveria, periodista
Jorge Ribalta, responsable de Programes Públics al MACBA
Joan Roca i Albert, geògraf i historiador
Joan Sabaté, arquitecte, cap de l'Àrea de Construcció de l'Escola d'Arquitectura de la Salle, URL
Joaquim Sabaté, arquitecte i economista. Catedràtic d'Urbanisme de la UPC
Marina Subirats, regidora d'educació de l'Ajuntament de Barcelona i presidenta del districte de Nou Barris
Mercè Tatjer, geògrafa i historiadora
AV Poblenou
AV Sagrera
AV Sant Andreu Nord Tramuntana
AV Sant Andreu Sud
AV Sant Andreu Palomar
AV Bon Pastor
AV Pi i Margall-Baró de Viver
AV Plaça Mosen Clapés
Plataforma Diagonal-Maresme-Besòs
Plataforma d'entitats i veïns
de la Mina
FAVB