al

Seminari part del cicle L'art després dels feminismes

Al llarg dels dos anys de cada edició del Programa d'Estudis Independents, els alumnes participen en un taller monogràfic que articula la continuïtat de les diverses matèries d'una manera pràctica. El taller de la segona edició del PEI, L'art després dels feminismes, constitueix un espai de documentació, anàlisi i reflexió sobre les implicacions de les teories feministes i queer més recents en l'àmbit de les pràctiques artístiques. Es concep com la creació d'un espai públic on es fan visibles els llenguatges i les representacions al voltant de la crítica feminista i dels moviments d'alliberament sexual que emergeixen a partir dels anys seixanta a l'Estat espanyol.

Aquest treball sorgeix de la consciència que la politització de l'art no pot implicar l'essencialització d'un «gènere» polític per a l'art; d'una manera anàloga, l'àmbit de les pràctiques artístiques és el que es veu interpel·lat i qüestionat per les aportacions de les teories feministes i queer. Aquesta serà, doncs, una ocasió per reconsiderar el paper de la crítica institucional, pedagògica i expositiva, el lloc i la problemàtica política de la identitat, i els cossos i les formes de subjectivació en l'art.


Programa

23 i 24 de febrer, de 18 a 21 h

Micropolítiques transmaricabolleres. Activismes torçats abans i després de la sida

Aquest seminari pretén avaluar els moviments polítics i activismes homosexuals, feministes i bolleros, i de quina manera l'impacte de la sida ha afectat les polítiques d'identitat i estratègies de representació en els últims trenta anys. Es tracta de reconsiderar dues forces dialèctiques la tensió de les quals es podria situar, d'una banda, en la recerca de la integració i del reconeixement social i, de l'altra, en la dissidència i el rebuig de formes de visibilitat hegemòniques, en un espectre de reflexió que abasta des de singularitats com Ocaña, Nazario i Camilo fins a col·lectius com La Radical Gai i LSD. Així, el títol al·ludeix a la manera en què aquest activismes s'han construït al llarg del temps a través de ruptures i continuïtats, i s'han recuperat o enfrontat a un llegat ideològic i polític que responia a un moment històric concret.

Dilluns, 23 de febrer, de 18 a 21 h
Activismes homosexuals i el front feminista bollero
Participants: Alberto Mira, Eugeni Rodriguez i Gracia Trujillo

Dimarts, 24 de febrer, de 18 a 21 h
Impacte de la sida en les polítiques d'identitat de les minories sexuals
Participants: Fernando Villamil, Eskalera Karakola i Pedro G. Romero

Programes públics MACBA
Tel. 93 481 79 00
pei [at] macba [dot] cat