al

Seminari

La fotografia és un producte de l'era industrial i l'emblema de la cultura visual moderna. En la modernitat, fotografia i visió són sinònims. A partir de la seva irrupció en la pàgina impresa i de la seva democratització, fenòmens que es van estendre de manera massiva en el trànsit al segle XX, la fotografia és el mitjà de representació i comunicació visual per excel·lència. La fotografia és també un mitjà històricament híbrid entre l'art i la instrumentalitat científica, i, en aquest sentit, el seu paper com a document històric és un dels conceptes fonamentals per a la seva comprensió en la cultura artística i científica i en la vida pública del segle XX. Per a l'art modern, la fotografia és un mitjà tant per a la descripció precisa de les coses com per a l'experimentació dels límits de la percepció visual. Per a les ciències socials, la fotografia és un testimoni i un document per a la investigació i el treball discursiu. Per als mitjans de comunicació, la fotografia és un recurs que permet provocar sensacions i generar opinió i debat.

En aquesta cruïlla entre l'art, les ciències socials, les formes de comunicació massiva i la cultura popular que es materialitzen en la pàgina impresa, la fotografia té un paper fonamental en el segle XX com el mitjà de més penetració i permeabilitat i, en conseqüència, amb més impacte en la percepció i l'opinió públiques. En aquest sentit, podem establir que és un mitjà a través del qual es construeix la realitat, i, per tant, que és més que una representació. El segle XX hi veu a través de les fotografies, gràcies a les fotografies. La fotografia no és només un registre del que hi ha, sinó que és un veritable mecanisme de construcció de les formes de percepció, un instrument de visió. La ciutat és l'escenari de la visió moderna, de la visió fotogràfica.

Aquest seminari s'ofereix com un espai per a la reflexió i el debat sobre el paper i el significat de la fotografia en la representació de la ciutat en la cultura moderna i els seus processos de transformació. El seminari intentarà plantejar quines han estat les ciutats clau, les capitals de la fotografia moderna i les raons d'aquesta capitalitat. Així mateix, plantejarà l'evolució i la condició canviant del paper de la fotografia en la construcció de la imatge i la memòria de les ciutats al llarg del segle XX, com també alguns dels interrogants actuals amb relació a la fotografia com a imatge històrica.

El seminari planteja un espai discursiu de confluència d'estudis de història urbana, historiografia fotogràfica i pràctica artística amb la imatge. Es divideix en dues grans parts: la primera tracta sobre les formes de producció visual de l'espai urbà, i la segona, sobre missions fotogràfiques significatives del segle XX en la visualització de moments clau d'inflexió històrica.

El seminari s'articula amb el curs «La construcció fotogràfica de Barcelona en el segle XX»(març-juny del 2007, Institut Municipal d'Història. Arxiu Municipal – MACBA, en el marc del projecte Majories Urbanes 1900-2025, Fundació Antoni Tàpies), que se centrarà en aquesta mateixa problemàtica, però circumscrita a la Barcelona del segle XX.


Programa

Programa PEI obert

DIVENDRES, 2 DE FEBRER
La ciutat produïda per la fotografia

18 h
La fotografia de la forma social
A càrrec de Blake Stimson

20 h
La ciutat en la fotografia moderna
A càrrec de Jean-François Chevrier

DISSABTE, 3 DE FEBRER
Missions fotogràfiques i processos urbans

16 h
Roy Stryker i la Farm Security Administration. Fotografia documental i enginyeria social
A càrrec de Maren Stange

18 h
Mass Observation
A càrrec de Ian Jeffrey

20 h
L’efecte DATAR. Missions fotogràfiques a Europa als vuitanta i noranta
A càrrec de Frits Gierstberg

Participants

Jean-François Chevrier és historiador de l’art, crític d’art, comissari d’exposicions i professor d’història de l’art contemporani a l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de París.

Frits Gierstberg és director del Nederlands Fotomuseum de Rotterdam i comissari de la Foto Biënale de Rotterdam

Ian Jeffrey és historiador d’art i de fotografia.

Maren Stange és professora al Departament d’Humanitats i Ciències Socials a The Cooper Union, Nova York.

Blake Stimson és professor adjunt de historia de l’art a la University of California, Davis.

programespublics [at] macba [dot] cat

Continguts relacionats

Àudios

The DATAR effect. Photographic Missions in 80's and 90's Europe
Roy Stryker and the Farm Security Administration. Documental Photography and Social Engineering
Mass Observation
Photography of the Social Forms
The DATAR effect. Photographic Missions in 80's and 90's Europe
Roy Stryker and the Farm Security Administration. Documental Photography and Social Engineering
Mass Observation
Photography of the Social Forms
Son[i]a #33. Jorge Ribalta
17.01.2007

Publicacions