al

Conferències i converses

El MACBA comença, en col·laboració amb el Birkbeck Institute for the Humanities (Londres), una sèrie de conferències i converses amb artistes, investigadors, escriptors i gestors culturals dels països de la conca mediterrània, i en especial de la ribera sud i est. La sèrie vol ser un espai per posar en comú les inquietuds socials, polítiques i culturals que afecten les diverses comunitats i Estats d'aquesta regió, en un moment d'incertesa que precisament ens fa redescobrir-nos, a Barcelona i Catalunya, com a europeus del sud. Tot i sorgir d'una adscripció geogràfica evident, aquesta iniciativa no renuncia a preguntar-se pel seu sentit: com es formula el mite de la Mediterrània? Quan neix? Quins interessos serveix? Com s'ha anat transformant en les successives onades de la modernitat? A partir d'aquestes reflexions en clau històrica pretén explorar articulacions culturals possibles entre els països considerats de tradició cristiana i el món àrab i dibuixar alguns escenaris del nostre futur.

Participant

Akram Zaatari

Programa

Divendres 1 d'octubre, dijous 11 de novembre del 2010, dimecres 16 febrer i dilluns 4 d'abril del 2011, a les 19 h Divendres 1 d'octubre

És morta Europa? La política de les fronteres
Conferència de Costas Douzinas

L'any 1935, el filòsof alemany Edmund Husserl, va impartir a Viena una de les seves conferencies més conegudes, amb el títol de Filosofia i la crisi d'Europa. En ella argumentava que l'abandonament de la idea de filosofia heretada dels clàssics Grecs per part de la modernitat europea ens havia abocat a una gran crisi. Adequant aquest tema a l'Europa contemporània i examinant la idea d'Europa en la filosofia contemporània, aquesta conferència vol reflexionar sobre com la subordinació de la política a l'organització econòmica ens ha portat a una creixent crisis d'identitat que amenaça tant la idea de Europa com la de la Unió Europea.

Al centre del món i al mateix temps frontera i extrem d'Europa, la Mediterrània pot revifar la idea d'Europa.

Els debats postotomans sobre la cultura: perspectives gregues, turques i àrabs
Conferència d'Elizabeth Suzanne Kassab

Durant la seva conferencia Kassab reflexionarà sobre el distanciament entre les cultures veïnes de Grècia, Turquia i el món àrab contemporani, examinant-ne les causes a partir de les diferents trajectòries històriques en els seves independències polítiques, les diferents definicions d'identitat cultural i pràctiques de crítica cultural, i comparant aquestes trajectòries i definicions per establir vincles que fins ara no s'havien considerat.

Centrant-se en els debats contemporanis sobre les respectives idees d'Il·lustració i emancipació sorgides a cadascun d'aquests països, així com en les comparacions entre les seves idees sobre independència i progrés, Kassab avaluarà el seu destí en l'era posterior a la independència fins els nostres dies. Aquesta avaluació posarà al descobert els punts comuns i les especificitats de les lluites d'aquests estats-nació en el seu trajecte cap a l'emancipació, la Il·lustració, el progrés i la modernització i plantejarà preguntes sobre el significat de la Il·lustració en aquests contexts postotomans.

Dijous 11 de novembre

Culs als seients: un experiment de recreació de la cultura del cinema a Tànger
Conferència d'Yto Barrada

Dimecres 16 de febrer

El llenguatge de la revolució – Notícies de l'Est
Conferència d'Ariella Azoulay

Dilluns 4 d'abril

Conferència d'Akram Zaatari

Com es formula el mite de la Mediterrània? Quan neix? Quins interessos serveix? A partir d'aquestes reflexions en clau històrica, el cicle de conferències El Mediterrani que ve pretén establir un diàleg amb agents, col·lectius i institucions artístiques de la regió propers o afins a la trajectòria del MACBA, per tal de dibuixar escenaris possibles de futur. La conferència d'Akram Zaatari, cofundador de la Fondation Arabe pour l´image, afegirà un nou punt de vista a les reflexions realitzades fins ara per Costas Douzinas, Elizabeth S. Kassab, Yto Barrada i Ariella Azoulay.

PARTICIPANTS

Ariella Azoulay (Tel Aviv, 1962) és professora de cultura visual i filosofia contemporània al Programa d'Hermenèutica i Estudis Culturals de la universitat Bar-Ilan d'Israel. Autora de nombroses publicacions en hebreu i en anglès, com Death's Showcase: The Power of Image in Contemporary Democracy (MIT Press, 2001, guanyador de l'Infitiny Award for Writing de l'International Center for Photography), Once Upon A Time: Photography Following Walter Benjamin (Bar-Ilan University Press, 2006) i The Civil Contract of Photography (MIT Press, 2008), que examina la relació entre fotografia i ciutadania i la responsabilitat civil de l'espectador en contextos de desastres. També ha comissariat exposicions i ha escrit i dirigit obres audiovisuals.

Yto Barrada va néixer a París el 1971 i es va educar a Tànger. Més endavant va estudiar història i ciències polítiques a la Sorbonne de París, i fotografia a l'International Centre of Photography de Nova York. Recentment ha exposat fotografia i vídeo a Art Dubai, al Fowler Museum (Los Angeles), al MoMA (San Francisco i Nova York), al Jeu de Paume (París) i el 2007 a la Biennal de Venècia. El 2006, Barrada va ser guardonada amb el primer Ellen Auerbach Award a Berlín i va ser seleccionada per al Deutsche Boerse Photography Prize. Ha publicat A Life Full of Holes - The Strait Project (Autograph ABP, 2005). És cofundadora i directora artística de la Cinémathèque de Tànger.

Costas Douzinas és professor de dret, Director del Birkbeck Institute for the Humanities and Pro-Vice Chancellor al Birkbeck College, Universitat de Londres. Educat a Atenes, Londres i Estrasburg, Costas ha impartit classes a les universitats de Middlesex, Lancaster, Praga, Atenes, Griffith, i Nanjing. Així mateix, es membre fundador de la Critical Legal Conference; co-fundador de la Birkbeck Law School; editor de la revista Law and Critique: The International Journal of Critical Legal Thought; i editor de l'editorial Birkbeck Law Press.

Douzinas ha escrit llibres com Postmodern Jurisprudence; Justice Miscarried; Law and Psychoanalysis; The End of Human Rights; Law and the Image; Critical Jurisprudence; Nomos and Aesthetics; Human Rights and Empire; i Adieu Derrida. A finals d'aquest any sortirà The Left and Rights i The Idea of Communism (coeditat amb Slavoj Zizek).
Elizabeth S. Kassab va estudiar Empresarials i Filosofia a l'American University of Beirut i Filosofia a l'Université de Fribourg, a Suïssa, per doctorar-se després a la Universität Bielefeld a Alemanya. És professora associada de Filosofia i Estudis Culturals a la Facultat d'Arts i Ciències Socials de la Universitat de Balamand, al Líban, on ha impartit classes de Pensament àrab modern, Teoria comparada de les filosofies postcolonials de la cultura i Qüestions de gènere al Pròxim Orient modern. Així mateix, ha estat professora visitant al Yale Center for International and Area Studies i al Middle East Institute de la universitat de Columbia. Els seus interessos principals se centren en la filosofia de la cultura, tant occidental como no-occidental, particularment en els debats postcolonials sobre l'autenticitat, la crítica i el malestar en la cultura.

Darrerament ha publicat Contemporary Arab Thought: Cultural Critique in Comparative Perspective (Columbia University Press, 2009), una reflexió sobre el pensament crític en els debats culturals àrabs i postcolonials (principalment a l'Àfrica i a l'Amèrica Llatina) en la segona meitat del segle XX. Actualment investiga sobre la noció d'Il·lustració en aquests debats, especialment entre els intel·lectuals postotomans, grecs i turcs, tema de la conferència que ens oferirà al MACBA.

Akram Zaatari (Sidó, Líban, 1966) es forma com a arquitecte a Beirut i després estudia a la New School de Nova York. A mitjan 1990 s'incorpora a Future TV de Beirut, on realitza nombrosos curts que se situen en un terreny intermedi entre el documental, el vídeo de creació i l'experimentació formal, i el 1997 cofunda la Fondation Arabe pour l'image. Zaatari reflexiona sobre la importància de les imatges com a mitjà de transmissió de la realitat a través de l'ús de la fotografia i el cinema. El seu interès principal és aplegar, conservar i estudiar el patrimoni fotogràfic tant al seu país, assetjat per la guerra, com al conjunt dels països àrabs. La seva obra és indissociable del rerefons polític, social i cultural d'aquest marc geogràfic.

Programes públics MACBA
Tel. 93 481 46 81
programespublics [at] macba [dot] cat

Continguts relacionats

Àudios

The Mediterranean to Come
The Language of Revolution – Tidings from the East
Butts in seats: an experiment in re-creating the culture of cinema in Tangier
Post-Ottoman Debates on Culture: Greek, Turkish and Arab perspectives
Dead Europe?: Politics on the Borders
Dead Europe?: Politics on the Borders
Butts in seats: an experiment in re-creating the culture of cinema in Tangier
The Language of Revolution – Tidings from the East
The Mediterranean to Come
Post-Ottoman Debates on Culture: Greek, Turkish and Arab perspectives
Son[i]a #112. Costas Douzinas
21.10.2010
Son[i]a #121. Ariella Azoulay
24.02.2011

Publicacions