Dimecres, 23 de novembre de 2022

Dins del projecte ON MEDIATION. Platform on curatorship and reseach, el MACBA organitza una conferència a càrrec d'Elvira Dyangani Ose, directora del museu, i dues visites comentades a les exposicions Cinthia Marcelle. Una conjunció de factors i María Teresa Hincapié. Si aquest fos un principi d'infinit.

ON MEDIATION. Platform on curatorship and reseach, en el marc del grup de recerca Art Globalization Interculturality (Universitat de Barcelona), sorgeix de la necessitat d’aprofundir sobre la deriva de les pràctiques curatorials contemporànies enteses com a mecanisme de mediació, “pensant més enllà del paper especialitzat” i generant un espai per al debat “sobre la ubicació cultural d’aquesta mediació” (Lars Bang Larsen i Soren Andresen, 2006).

En col·laboració amb
Art Globalization Interculturality
Grup de persones reunits al voltant de taules de treball

Programa

18:00 h

Conferència

A càrrec d’Elvira Dyangani Ose, directora del MACBA.

19:15 h

Visita a l’exposició Cinthia Marcelle. Una conjunció de factors

A càrrec de Berta Cervantes, conservadora adjunta.
20:00 h

Visita a l’exposició María Teresa Hincapié. Si això fos un principi d'infinit

A càrrec de Claudia Segura, comissària de l’exposició.

Si tens cap dubte, ens pots contactar a través de macba [at] macba [dot] cat o per telèfon al 93 481 33 68.