al

Dins el programa Màquines constituents: poder constituent, biopolítica, democràcia, organitzat pel Centro de Estudios del Museo Reina Sofía i el MACBA, es presenta aquesta sessió de conferències i seminaris a càrrec de Wolfgang Streeck.

Aquest programa pretén reflexionar, debatre i analitzar els continguts de la constitució política de les nostres societats en el moment present a partir del concepte de poder constituent i de les condicions necessàries per al seu desenvolupament com un gran experiment d’acció social col·lectiva i de mobilització general de les energies intel·lectuals, socials, culturals i polítiques de les societats europees. Es tracta d’estudiar i analitzar, a partir de la crisi dels equilibris polítics i institucionals que travessa Europa i Espanya, els processos constituents possibles en els diferents països europeus.

Aquest programa també pretén pensar el cicle constituent que s’obre a l’Estat espanyol i a Europa a partir de l’anàlisi de les grans mobilitzacions socials, de les assemblees constituents i dels processos d’innovació política que s’han produït a l’Amèrica Llatina durant els últims vint anys. La seva materialització ha obert importants vies d’acció i innovació en la política llatinoamericana, que poden ajudar a entendre i imaginar els escenaris possibles durant els pròxims anys a Espanya i a Europa. En aquest sentit, els nous catàlegs de drets i les noves polítiques socials, el concepte de plurinacionalitat o la constitucionalització de l’estatut dels béns comuns a l’Equador i a Bolívia indiquen vies originals de reflexió per abordar els dilemes als quals s’enfronten les societats europees. Igualment, les polítiques postneoliberals aplicades en bona part dels països llatinoamericans durant l’últim decenni han contribuït a investigar i posar en dubte la unilateralitat del Consens de Washington i les polítiques d’ajust estructural aplicades a l’Amèrica Llatina durant les dècades de 1980 i 1990. També han ofert abundant material de reflexió sobre com es pot pensar la sortida de la crisi a partir de polítiques socials innovadores. Aquest conjunt de polítiques i iniciatives pot ser interessant, doncs, per pensar altres models de gestió de les diverses crisis que han patit, en una o altra mesura, la majoria dels països europeus, ja sigui en l’esfera econòmica, institucional, pressupostària, monetària o vinculades a la circulació de les persones, dels migrants o dels refugiats.

Aquest programa també parteix de la constatació que la Unió Europea, tant per les constriccions que imposa la seva institucionalitat i governança neoliberals com per la manca de procediments de gestió adequats per abordar la complexitat social vigent, s’enfronta al desafiament de pensar i organitzar processos constituents situats en un marc de referència decididament transnacional i postnacional. En aquest context, aquest programa proposa el concepte de poder constituent per pensar avui la situació d’estat d’excepció provocat pel triple impacte de la crisi social multidimensional característica d’aquest moment històric; el trencament irreversible dels dispositius d’administració nacionals per gestionar els grans problemes regionals i globals; i els greus desequilibris socials i ambientals, que la modernitat i la postmodernitat capitalistes no han estat capaces de resoldre en clau democràtica, justa i equitativa.

Patrocinador principal d'activitats:
Estrella Damm
Josh Zakary. Arribada de refugiats siris a Viena. 2015

Programa

14 i 15 D'ABRIL DE 2016
Lloc: Auditori Convent dels Àngels

DIJOUS 14, A LES 19 h
El buidatge de la democràcia, la crisi del capitalisme i la construcció d’Europa
Conferència
En anglès amb traducció simultània.

DIVENDRES 15, DE 10 A 13 h
Dilemes d’Europa: les polítiques d’austeritat i la construcció de la democràcia europea
Seminari
En anglès sense servei de traducció simultània.

En aquestes sessions, l’objectiu és comprendre la situació de crisi institucional múltiple en què es troba el projecte de la Unió Europea i com la retroalimenten la crisi sistèmica del capitalisme i les bifurcacions a què s’enfronta l’economia global i, per tant, les classes i elits dominants presents en el tauler europeu. Igualment, pretén estudiar els diversos escenaris on es podria aventurar el projecte europeu per sortir de l’atzucac actual; debatre les iniciatives polítiques que caldria afrontar amb l’objectiu d’idear un curs pragmàtic d’acció política eficaç per introduir un nou ordre polític i constitucional; i analitzar les característiques de les forces polítiques que estarien en condicions de dur a terme aquestes tasques.

Wolfgang Streeck és director emèrit del Max Planck Institute for the Study of Societies de Colònia, professor de sociologia de la Facultat d’Economia i Ciènciees Socials de la Universitat d’aquesta ciutat i membre d’honor de la Society for the Advancement of Socio-Economics. Entre les seves publicacions més recents, destaquen: Re-Forming Capitalism: Institutional Change in the German Political Economy (2010), Politics in the Age of Austerity (2013) y Buying Time: The Delayed Crisis of Democratic Capitalism (2014).
New Left Review: Artículos de Wolfgang Streeck
Blog de Wolfgang Streeck
Verso Books - Wolfgang Streeck

Programes públics
macba [at] macba [dot] cat
Tel: 93 481 33 68