al

Un petit seminari informatiu, didàctic i d'intercanvi amb participants en grups d'art polític, pràctiques artístiques col·laboratives i cooperatives, col·lectius polítics creatius de diversos llocs en dos continents.

Si hi ha res a ressenyar en l'actual cicle de protesta (que, per descriure-ho tal com raja, té períodes de màxima visibilitat com l'arc comprès entre Seattle i Gènova o la manifestació mundial contra la guerra de l'Iraq, moments fundacionals com la insurrecció zapatista del 1994, efectes a escala macropolítica com els processos de canvi institucional a l'Amèrica Llatina, etc.) és segurament la manera en què la innovació constitueix una característica estructural de les noves formes d'acció i construcció política que són a la base d'aquest cicle. Sembla que es doni en aquests anys una verificació de la imatge de la màquina que Guattari i Deleuze van fer servir per anomenar la necessitat de formes organitzatives obertes i flexibles per a la creativitat política, per a les quals les dimensions molar i molecular, micro i macro de la política, poguessin deixar de ser, com en altres moments han estat, mútuament excloents.

Dit d'una manera simplificada, nocions com màquina o creació política ens permeten acotar un territori des del qual pensar d'una manera radicalment innovadora la relació entre art, comunicació i política, ara posades en pràctica com a components imbricades o concatenades entre elles, tot defugint el clàssic joc de sumes: art "més" política, política "més" art, política "més" comunicació. Des de fa com a mínim una dècada acumulem experiències, que ja s'han donat arreu del planeta, de pràctiques molt heterogènies entre elles la multiplicació de les quals no s'ha pogut donar ni es podrà donar llevat que es pensin com a genèticament imbricades en el cicle de protesta global en curs.

A Sydney, Buenos Aires, Moscú, Kassel, Berlin, L'Havana se succeeixen, amb diversa magnitud i fortuna, activitats de visibilitat institucional de noves pràctiques d'art polític que es diferencien substancialment de les seves rèpliques tancades en el circuit internacional de l'art contemporani. Però els moments institucionals esmentats només són fogonades, tot i que destacables, puntuals en un continu que flueix sovint totalment fora, de vegades entre el dins i el fora de les institucions artístiques i socials. Algú ha anomenat aquestes altres pràctiques "matèria fosca": com la matèria que, tot i constituir la major part del pes del firmament i tenir una influència decisiva en l'evolució de l'univers visible, roman a grans trets oculta. Opera incansable entre la visibilitat i la invisibilitat; flueix entre diferents constitucions i formes.

Aquest seminari busca posar en comú i contrastar alguns casos concrets i recents d'aquesta matèria fosca. La pregunta central que proposem és la següent: de quines maneres, modes i eines es doten algunes d'aquestes modestes màquines flexibles per a les quals no hi ha política radical sense creativitat en les pràctiques, sense invenció permanent en les formes i en els modes de construcció de sí.

Alguns noms dels qui participen en el seminari (i grups i experiències en que prenen part):
Daniel Lima i Joana Zatz de São Paulo (Contra Filé, Frente 3 de Fevereiro, A Revolução Não Será Televisionada, Política do Impossível),
Juan Manuel Díaz i Verónica Iglesia de Buenos Aires (La Comunitaria TV),
Loreto Garín de Buenos Aires (Etcétera, Internacional Errorista),
Natasa Ilic de Zabreb (What How & for Whom [WHW]),
Branka Ćurčić de Novi Sad (Kuda.org),
Pilar Monsell i Javier Toret de Màlaga i Sevilla (Centro Social Casa de Iniciativas, Entránsito, Otramálaga, Fadaiat, Indymedia Estrecho),
Gerald Raunig de Viena (eipcp, transform),
Ateneu Candela de Terrassa, Oficines de Drets Socials (ODS), etc.

Aquesta activitat es pensa en continuïtat amb dues de fetes l'any passat: els seminaris Una altra relacionalitat (2a part) i Capitalisme, força de treball, política, moviments antisistèmics; està vinculada també amb l'àrea Imaginació política del Programa d'Estudis Independents (PEI) del MACBA. Organitzat en col·laboració amb Brumaria.


Programa

Del 20 al 21 de febrer, de 17 h a 21 h
Aula 1. MACBA