En el marc dels Segons Encontres Copyleft. La creació es defensa compartint-la. Produïts per Arteleku-UNIA Arteypensamiento (Espai Obert 15-18 d'abril)

Amb la participació de Javier Gutiérrez Vicen, Director general de Vegap a Madrid i Jorge Cortell, Professor de la Facultad de Dret de la Universitat de València. Moderada per Amador Fernández Savater, membre del equip coordinador de les jornades.

Hi ha vida més enllà del copyright restrictiu?

¿Quines possibilitats reals existeixen per estimular la creació i la producció intel·lectual, de compartir el coneixement, la cultura i l'art, de viure de les creacions pròpies, sense necessitat de criminalitzar la cooperació mútua o penalitzar la lliure circulació del saber?

Desitgem posar al centre del debat públic el fet de que estem cada vegada més immersos en una economia global, la base material de la qual són béns que no assumeixen cap forma material. Amb això s'estan modificant les regles del joc que han caracteritzat la distribució dels béns culturals i artístics en els dos últims segles, basada en les lleis del copyright i de patents.

La "propietat intel·lectual" no és una mercaderia com qualsevol altra, perquè implica sempre una comunitat, que dóna sentit i valor a l'obra en qüestió, i perquè les idees no estan subjectes al principi d'escassetat que converteix a les coses en mercaderies. En nom de qui es pot limitar l'accés a "béns infinits", com melodies, algoritmes, textos, programes de software, etc. quan res de tot això es "gasta"?

El nostre propòsit amb aquestes jornades és fonamentalment analític, ja que pensem que el coneixement ha de procedir de l'acció i que l'acció ha d'anar sempre lligada a un context i a un propòsit concrets. Però també volem que els nostres encontres serveixin per elaborar col·lectivament dispositius pràctics que permetin la lliure circulació de les idees i defensin la creació col·lectiva, demostrant a la pràctica que hi ha possibilitats molt més eficients que la retribució dels drets de còpia i que la defensa de la creació col·lectiva no ha de pasar per criminalitzar a la ciutadania sencera com a potencialment sospitosa de realitzar còpies no autoritzades.