al

«Ser o no ser», pregunta l’escriptor blanc i anglès William Shakespeare en una de les obres principals de la literatura europea. La pregunta és formulada per un subjecte que pot decidir, que té cert grau de llibertat i que gaudeix d’una posició de privilegi que li permet buscar el seu propi destí. El ser o no ser de Hamlet es contraposa de manera dràstica a les nocions de ser o no ser de l’escriptor negre, antillà i anticolonial Frantz Fanon. En l’obra Els condemnats de la terra Fanon fa referència a un subjecte racialitzat, colonial, en una situació d’opressió que no li permet decidir, ja que no és considerat humà; un subjecte la vida o la mort del qual el decideix el poder blanc colonial i no el subjecte mateix.

El taller utilitzarà com a eina el llibre El ABC de la Europa racista, en el qual s’expliquen diversos termes des de la seva interpretació eurocèntrica i blancocèntrica, així com des d’una perspectiva anticolonial i antiracista. Replicant la idea del llibre, es treballarà en la creació d’imatges i d’un abecedari relatiu a aquests conceptes, a partir de la tècnica del muntatge-collage per il·lustrar-los. S’explicarà la «posicionalitat colonial» en relació amb el llenguatge; és a dir, com s’entenen les paraules i els conceptes segons el cos que ocupem o la nacionalitat que ens identifica. Per reconèixer el lloc que ocupem en l'estructura colonial, es treballarà també amb exercicis i dinàmiques de la línia Nord-Sud, que implica l'ús i la consciència dels nostres cossos en el present.

A càrrec de Daniela Ortiz

Foto: Daniela Ortiz

Programa

D'OCTUBRE A DESEMBRE DEL 2018 I D'ABRIL A JUNY DE 2019
Horari: de 10 h a 13h
Durada de l’activitat: 3 hores
Preu per grup/classe: 80 €
Taller adreçat a 3r i 4t d’ESO, batxillerat i cicles formatius