al

Conseqüències de la teoria lacaniana
Taller de lectura
Dirigit per Enric Berenguer

Adreçat a persones interessades tant en teoria de l'art com en la vinculació de processos artístics i psicoterapèutics.

Aquest seminari té una funció introductòria i abordarà un conjunt limitat de conceptes i problemes. Tenim la intenció de basar-nos en la lectura sistemàtica d'un conjunt de textos que permeten comprovar l'abast de la distinció plantejada per Lacan entre Imaginari, Simbòlic i Real, i de la seva teoria dels discursos.En Lacan no hi ha una teoria sistemàtica de l'art, ni té per què haver-n'hi. Això no obstant, alguns conceptes de la teoria lacaniana resulten útils per a qui, des del seu propi camp de reflexió.