Les pel·lícules de Hitchcock, disfressades de thrillers, són tan subversives com els espies entorn dels quals gira la seva trama. L'anàlisi de Hitchcock duta a terme per Tom Cohen fa èmfasi en la xarxa de signatures i sistemes de marcatge inscrits dintre i al voltant dels seus films. Són uns "agents secrets" que reflecteixen, critiquen i alteren unes maneres de veure heretades de la Il·lustració, alhora que anuncien la cultura postmoderna. Des del motiu recurrent de l'ull i la freqüència de noms que comencen per "Mar" fins al paper de la memòria i els típics cameos del director, Cohen explora el sistema laberíntic de Hitchcock com un assalt a allò que en podríem dir l'estat estètic: el poder de controlar la percepció que trobem en els mitjans de comunicació globals contemporanis. Veu Hitchcock com un personatge astut que era plenament conscient del seu lloc –i el del cinema– en les albors d'una cultura mediàtica global, així com de l'impacte revolucionari del cinema en la percepció i la memòria. Enllaçant aquestes idees amb els escrits filosòfics i estètics de Nietzsche, Derrida i Benjamin, Cohen pregunta si les pel·lícules de Hitchcock no són, encara ara, un tema pendent en l'arqueologia de l'actual cultura global de la imatge.

Aquesta conferència forma part del taller "La crítica d'art en l'era postpolítica" dut a terme en el MACBA entre el gener i el març d'enguany.

Tom Cohen és professor al Department d'Anglès de la State University of New York, Albany, i autor de nombroses publicacions sobre estudis culturals.

Publicacions recents:
Ideology and Inscription: "Cultural Studies" after Benjamin, Bakhtin, and de Man (Cambridge University Press, 1998)
Material Events: Paul de Man and the Afterlife of Theory, editor col·laborador (University of Minnesota Press, 2000)
Jacques Derrida and the Humanities: a Transdisciplinary Reader, editor col·laborador (Cambridge University Press, 2002)
Hitchcock's Secret Agencies: Cryptography, Postal Services, and the Politics of the Visible, vol. 1 (University of Minnesota Press, 2004)
Hitchcock's Black Sun: Travel Services, Chronographics, and the Broken Parole, vol. 2 (University of Minnesota Press, 2004)

Serveis Culturals MACBA
tlf. 93 412 08 10 (ext. 381)
servcult [at] macba [dot] cat